Környezettudatos önkormányzatok

  •  
  •  
  •  

Összefogás egy élhetőbb jövőért elnevezéssel egyedülálló kezdeményezést indított útjára a Göd Városi Polgárőrség, amelyhez Újpest is csatlakozott.
A felhívás célja minél szélesebb körben megismertetni és eljuttatni a környezettudatos életmód lehetőségeit. Ezt ötvözték a mobilitás hét fő gondolataival, az alternatív közlekedési módszerek, valamint a szabadidős sporttevékenység népszerűsítésével. A cél érdekében Göd, Dunakeszi és a főváros IV., XV., és XVI. kerületei fogtak össze.

Elkészült egy felhívás, amely néhány a környezettudatossággal kapcsolatos pontot fogalmaz meg. (Ezt cikkünk végén olvashatják.) Ezeket a pontokat, feltüntetve egy plakáton a felhívásban részt vevő, települések, kerületek polgármesterei, vagy képviselői  - Újpest részéről dr. Tahon róbert jegyző – írták alá. A felhíváshoz társult egy zászló is, ami jelképezi a környezettudatosságot és az összefogást. A zászlót valamint a felhívást sárkányhajón, illetve a főváros kerületein belül kerékpárral juttatták el az egyes települések találkozási pontjaira.

A kezdeményezés részét képezi az idén III. alkalommal, szeptember 18-án megrendezett Jótékonysági Motoros és Családi napnak, mely a Magyar Mentőmotor Alapítvány tevékenységének támogatását tűzte ki célul.
Újpest részéről egy kerékpáros, Dzurdzik Ádám vitte el a felhívást és a zászlót a XV. kerületbe. A kiinduló és a célállomás ugyanúgy Göd volt, ahonnan a szervezés indult.

A résztvevő önkormányzatok Göd – Dunakeszi – Budapest IV. – Budapest XV. – Budapest XVI. kerülete az alábbi vállalásokat fogalmazták meg:

A település-fenntartás, illetve fejlesztés során törekednek arra, hogy az anyag- és energiafelhasználás, valamint a környezetterhelés ne haladja meg a feltétlenül szükséges mértéket.

Környezeti elkötelezettségük teljesítése érdekében beszerzéseik során figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat. Beszállítóik, alvállalkozóik, egyéb partnereik kiválasztásakor hangsúlyt helyezünk arra, hogy olyan partnerekkel működjünk együtt, akik maguk is elkötelezettek a környezet védelmében.

A környezeti terhelésük csökkentése mellett igyekeznek korszerű technológiákat alkalmazni és olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek növelik a megújuló energiák felhasználási lehetőségeit.

Önkormányzati szinten arra törekednek, hogy az érvényes környezetvédelmi jogszabályok betartására ösztönözzék a lakosságot.

Támogatják a környezeti oktató, nevelő munkát, részt vesznek annak fejlesztésében. Környezeti felvilágosító tevékenységünk fejlesztésével, az információs társadalom adta eszközök segítségével a lakosság és dolgozóik számára lehetőséget teremtenek a környezeti tudatosság növelésére.

Közösségi rendezvények szervezésekor és lebonyolításakor különös figyelmet fordítanak a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére, a környezet állapotának megóvására.