Közbeszerzésekről döntöttek

  •  
  •  
  •  

Június 15-én a képviselő-testület rendkívüli testületi ülést tartott a közbeszerzési eljárások kapcsán az Újpesti Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az ülés 25 jelenlevővel határozatképes volt, a napirendet 22 igen szavazat mellett elfogadták.
Napirendi pontok előtt dr. Derce Tamás elsőként dr. Kovács Lászlónak, mint a boksz-szövetség elnökének gratulált a nemzetközi versenyen elért kimagasló eredményekért. Ezután bejelentette, hogy az árvízvédelmi szakértő javaslatára az előző ülésen már meghatározott 10 millió forint segélyt 70-30% arányban Felsőzsolcának, illetve Szendrőnek utalják. 24 igen szavazattal elfogadták a javaslatot.

Az első napirendi pontban dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztést nyújtott be „Újpest Polgármesteri Hivatalának épületében lévő pincéjében tervezett Városháza Vendéglő kialakítása” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról. Ebben a polgármestert felkérték, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg.
Pajor Tibor (Jobbik) felszólalásában szóvá tette, hogy már másodszorra tartanak rendkívüli ülést közbeszerzési pályázatok kapcsán, és nem érti, miért van erre szükség. Emellett megjegyezte, hogy ő sokallja a 140 millió Ft + áfa összeget erre a pályázatra. Valamint megkérdezte, hogy ha készen lesz, milyen formában kívánják majd üzemeltetni ezt a Vendéglőt, és mi lesz ennek a haszna. Dr. Trippon Norbert válaszában elmondta, hogy a törvényes határidők betartása miatt van szükség a rendkívüli ülésekre. Ő a 140 millió forintot nem sokallja, viszont a teljesítési határidő kapcsán már vannak aggályai. A vendéglőt egyébként majd szerkezetkészre kell elkészíteni, minden mást, designt, festést, bútorozást pedig már a beruházónak kell állnia, aki bérelni fogja a helyet. A hasznosítással kapcsolatban egyébként június 25-én fognak előterjesztést benyújtani, amelyben egy pályázatot írnak majd ki az üzemeltetésre, a pályázatok elbírálását pedig neves szakértőre bíznák. Természetesen mindenképpen hosszútávú befektetésben gondolkoznak. 14 igen, és 5 nem szavazat mellett végül elfogadták a határozatot.
 
A második napirendi pontban dr. Trippon Norbert előterjesztésben felkérte a polgármestert, hogy az „Újpest Önkormányzatának játszótereinek karbantartására” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével, Kenéz János egyéni vállalkozóval kössön szerződést.
A következő előterjesztést szintén dr. Trippon Norbert nyújtotta be. Ebben felkérte a polgármestert az „Üzletutca programhoz kapcsolódó tanulmányok elkészítése” tárgyában az eljárást bonyolítsa le, és tegye közzé a hirdetményt. A határozatokat felszólalás nélkül, az előbbit 14 igen, 5 nem és 3 tartózkodás szavazati arányban, az utóbbit pedig 14 igen, 7 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el a képviselő-testület.
 
Az egyebekben Szabó Gábor (MSZP) emelte magához a szót, amelyben arra kérte a testületet, hogy támogassák a Halassy Olivér Sportcentrum előtti emlékpark és mellszobor létrehozását. Dr. Derce Tamás megjegyezte, hogy Újpesten annyi híres ember volt, hogy képtelenség ennyi szobrot állítani, ezért szükség lenne egy koncepcióra, amely mentén eldöntené a testület, hogy kinek az emlékére állítanak szobrot. Bartók Béla (Fidesz) szerint az alapötlet támogatható, azonban egyetért a polgármesterrel is, annyiban, hogy valóban szükség lenne egy kulturális koncepció kialakítására. Szabó Gábor ezekre úgy reagált, hogy a Sportcentrum bejárata tényleg rossz állapotban van, hisz utoljára 30 éve kapott beruházást. A Sportcentrum előtti emlékpark 2010. augusztus 31-ei megvalósításához tett határozati javaslatot 10 igen, 6 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett ugyan elfogadták, viszont a polgármester a következő ülésig felfüggesztette a határozatot.
 
 
(ami a tudósításból kimaradt…)
 
A képviselőtestület május 25-i rendes üléséről közölt beszámolónkból helyhiány miatt elmaradt, hogy a napirend 4. pontjaként dr. Trippon Norbert alpolgármester előterjesztésében egy újabb közbeszerzési eljárás, az” intézményi és köztéri játszóeszközök beszerzése és telepítése” tárgyában kiírt lezárásról esett szó. Az előterjesztő elmondta: ebben az esetben is egy ajánlat érkezett, az ajánlattevőt ez esetben is hiánypótlásra kellett felszólítani. Ez meg is történt, és az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, így az előterjesztő javasolta a képviselő-testületnek, hogy Kenéz János egyéni vállalkozóval a szerződést kösse meg az önkormányzat (erről a rendkívüli testületi ülésen már a döntés is megszületett – a szerk.). Az előterjesztést a képviselők 15 igen, 10 nem szavazattal elfogadták.
A napirend ötödik pontjaként –továbbra is dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester előterjesztésében az önkormányzat részére járdaépítési, járda rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról döntött a testület, 19 igen, 5 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadva az előterjesztő által benyújtott határozati javaslatot. Ennek értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlattevőt, a köve3tklező legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Belváros Tetőtér Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. Ajánlattevőt jelölte meg, és felkérte a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. A napirend során Pajor Tibor, ( JOBBIK) képviselő arra tért ki, miért nem újpesti vállalkozókkal csináltatják ezeket a munkákat. Az előterjesztő a teremben ülő újonnan megválasztott országgyűlési képviselők feladatára utalt, hogy a közbeszerzési törvénymódosítsák. Erre Wintermantel Zsolt országgyűlési képviselőként ígéretet is tett. Továbbá a Képviselő – testület is elfogadott egy határozatot, melyben felkérte a Kormányt és az újpesti képviselőket, hogy járjanak közben annak érdekében, hogy a jogszabály módosítsák, úgy, hogy egyszerűbb, gyorsabb legyen, és lehetőséget adjon a hazai és helyi vállalkozások helyzetbe hozására.
 
Az „Egyebek” napirend során személyes indulatoktól sem mentes érvelés alakult ki dr. Tausz István Újpest Egészségéért díjra történő jelölése körül, amit végül a testület elfogadott.
 
Ugyancsak hosszú és heves vita lángolt fel az ÚV Zrt. és az önkormányzat közt fennálló, mértékét tekintve tisztázásra váró kamattartozás témájával kapcsolatban. Ugyan a Képviselő-testület elismerte a tartozást, de a döntés értelmében a társasággal szembeni követeléseket is figyelembe véve, a követelések–kötelezettségek egyenlegének figyelembevételével készül majd megállapodás–tervezet, mely újra a képviselők elé kerül.