Közcélú foglalkoztatás

  •  
  •  
  •  

Tizenöt éve alakult meg Újpesten az önkormányzat osztályának Közhasznú Foglalkoztatási Csoportja. Feladata ma is ugyanaz: olyan, a városrészben végzendő munkalehetőség nyújtása, amely során a foglalkoztatás mindkét félnek hasznos.

Milkovits András, a csoport vezetője úgy fogalmaz: – az eltelt tizenöt évben gyakran cserélődnek a belépők, de vannak vissza-visszatérő ismerősök is. Ebben az évben közcélú foglalkoztatásban 200-an vehetnek részt Újpesten, illetve ez a keret, anélkül, hogy az önkormányzatot retorzió érné, maximum 10 százalékkal emelhető. A program ugyanis kedvező az önkormányzatoknak is: a bérek és járulékok 95 százalékát a Magyar Államkincstár, 5 százalékát a helyhatóság fizeti.

– Miként lehet az álláshoz jutók körébe bekerülni?

– A közcélú program lehetőségeit jelenleg az „Út a munkába” programban rögzített
feltételek szabják meg. Ennek értelmében a célcsoportot a gazdaságilag nem aktív lakosság, a nyilvántartott álláskeresők és a szociális segélyből élők jelentik. – mondja Milkovits András. Azokat a munkanélkülieket tudjuk hosszabb-rövidebb ideig munkához juttatni, akik negyedik kerületi lakosok, aktív korúak, jogosultak a RÁT-ra, az úgynevezett Rendelkezésre Állási Támogatásra, vagy az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesülnek, és vállalják a RÁT-osokra vonatkozó feltételeket. Újpesten az Önkormányzat szociális osztálya és a Fővárosi Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége állandó összeköttetésben van egymással, ennek eredményeként a Közhasznú Foglalkoztatási Csoport mindig betölti a megengedett létszámot.

– Milyen munkát kapnak a foglalkoztatási csoportban dolgozók?
– Mindenki az iskolai végzettségének és képességeinek megfelelő feladatot kap.
Lényeges, hogy tanult szakmájukat, képességeiket megtartsák, s ha lehet – életük eme nehéz szakaszában is – erősítsék azt, hasznos munkát végezzenek. A csoport által foglalkoztatottak zömét a segédmunkások jelentik, feladataik a zöld területek tisztántartása, az illegális szemétlerakók felszámolása. Sárga láthatósági mellényben dolgoznak Újpest-szerte. Naponta 2 – 5 tonna közötti szemetet szednek össze és pakolnak teherautóra. Télen feladatuk a gyermekintézmények, orvosi rendelők előtti járdák síkosság-mentesítése, a hó ellapátolása. Nagyon nagy szükség van a munkájukra.

Alkalmi feladatként alpolgármesteri vagy jegyzői engedéllyel óvodákban avagy például a SzEI rendelőiben dolgoznak. Most például négy asszony éppen a megnyitás előtt álló gyermekfogászatot takarítja. A feladat mindig más és más, valamint a helyszín is. A reggeli eligazításnál dől el, mely csapat hol kezdi a napot. Szakmunkásaink például a Klauzál utcai műhelyünkben dolgoznak, ők mintegy ötvenen vannak. A lakatosműhelyben kerítést építenek, kihelyeznek, javítanak. Jelenleg például az egyik önkormányzati intézmény több száz méternyi kerítését festik, javítják. De végeztek már tetőfedést, bekerítettek több játszóteret. Több szobafestő-mázolónak is munkát adunk, jelesül ők dolgoztak a polgármesteri hivatalban, nyáron az oktatási-nevelési intézményekben. Elégedettek voltak munkájukkal. Érettségivel például gondnok melletti adminisztrációs munkát, számítógépes munkát, esetlegesen kisegítő dadusi feladatot ajánlottunk.

– Mennyi időt tölthetnek itt? Mennyi a kereset?

A program maximum egy évnyi lehetőséget jelent, általában néhány hónap múltán cserélődnek az emberek, mert az a cél, hogy minél többen élhessenek ezzel a lehetőséggel. A kereset a mindenkori minimálbér: segédmunkásoknál 60 ezer-, szakmunkások és érettségizettek esetében 70 ezer forint havonta amit kézhez kapnak.
– B. K.