Közellátás – 2008

  •  
  •  
  •  

Az áremelkedések a rezsiköltségekre is kihatnak, ezért Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata – a lehetőségekhez mérten – az új költségvetési csomagban új szociális és családtámogatási koncepcióval is igyekszik segíteni a 2008-as esztendő gazdasági nehézségeit.

Lakásfenntartási támogatások
 
A lakásfenntartási támogatás célja, a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulás. 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet értelmében Újpest Önkormányzata a rendszeres pénzbeli szociális ellátások, illetve az eseti pénzbeli szociális ellátások keretén belül egyaránt nyújt lakásfenntartási támogatást is.
A rendszeres lakásfenntartási támogatásra – normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyek lakásfenntartási támogatása, kiegészítő lakásfenntartási támogatás, helyi lakásfenntartási támogatás – 2007-ben 26 642 200 Ft-ot költött az önkormányzat, melynek köszönhetően 471 rászoruló, hátrányos szociális körülmények között élő újpesti polgárnak nyújtottak segítséget. Míg eseti támogatást – adósságkezelési szolgáltatás valamint háztartási tüzelőolaj támogatás – 50 fő részére utaltak ki 2 972 600 Ft értékben.
 
Hatékony szociális csomag
 
Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatára Újpesten tovább bővül a szociális szolgáltatások köre a 2008. évben bevezetésre kerülő „ szociális csomagnak” köszönhetően.
A bővítés célja egyrészt, hogy a kerületünkben élő idős embereknek segítséget nyújthassanak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, illetve az Időskorúak Átmeneti Otthon által kínált szolgáltatások keretében, másrészt, hogy a hajléktalanoknak menedéket biztosítsanak egy régi adósság: nappali melegedő létrehozásával:
-Önkormányzatunknál jelenleg folyik a 2008. évi költségvetés tervezése, melynek keretében az új szociális gondoskodási formák bevezetésére 67 millió Ft került betervezésre – nyilatkozta lapunknak az alpolgármester. – A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére 18 millió Ft-ot terveztünk, a hajléktalanok nappali melegedőjére 12 millió Ft-ot, az Időskorúak Átmeneti Otthonára 37 millió Ft-ot.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idősek és fogyatékosok részére nyújtott ellátás segítségével fenntartható a biztonságos életvitel, lehetőség nyílik a gyors segítségnyújtásra. Mindezt a csuklóra szerelhető jelzőkészülék biztosítja, amellyel az ellátott személy azonnali riasztást indíthat. A szociális ellátás ilyen formájú bevezetésével Önkormányzatunk célja, a kerületünkben élő idősek és hozzátartozók biztonságérzetének növelése.
Az Időskorúak Átmeneti Otthonának létesítésével, olyan családoknak kívánunk támogatást nyújtani ahol az időskorúk gondozása átmenetileg nehézségekbe ütközik. Intézményünk azokat az idős embereket fogadja majd, akik saját családjukban élnek, de a család a körülményeiben beállt változások következtében átmeneti időre nem tudja gondozni az idős hozzátartozóját.  Ilyen pl.: az ellátó családtag betegsége, kórházi tartózkodás, külföldi munkaszerződés, tartós elhelyezésre várakozás, stb. Az időskorúak a szakképzett munkatársaknak köszönhetően biztonságban érezhetik magukat, az általuk szervezett programok megszínesíthetik mindennapjaikat, új barátságokat köthetnek.
A hajléktalanok nappali melegedőjének létrehozás által lehetőséget kínálunk biztosítani a hajléktalan személyek részére közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására. Célunk – a már említetteken túl-, hogy a betérő hajléktalanok, rászorulók zavartalanul vehessék igénybe szolgáltatásainkat, biztonságos, elfogadó környezetet teremtsünk számukra, továbbá, hogy az aktuális helyzetből kifelé mutató alternatívákat jelzzük, az azokhoz való eljutást segítésük.
 
 
Lakástulajdonosok és lakásbérlők részére nyújtanak szakmai és jogi segítséget a kerületi önkormányzat megbízásából az Újpest Építési és Épületgondnoksági Kft. szakemberei. Napjainkban igen sok jogi kérdés merül fel a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kapcsolatosan akár a tulajdonosok, akár a bérlők részéről. Kevesen vannak tisztában jogi lehetőségeikkel, sokszor információhiány miatt az ingatlanok kezelésében olyan hibákat követnek el, amely már-már visszafordíthatatlan. Az ilyen esetek megelőzésére, valamint a folyamatos tájékoztatás biztosítására hozta létre a kerületi önkormányzat az ingyenes segítségnyújtó szolgálatot. Az érdeklődők telefonos időpont-egyeztetést követően (379-3009) minden páratlan héten kedden 16-18 óra között István út 14., fsz.27. helyszínen kereshetik fel a szakembereket.
A fűtéskorszerűsítéssel, panelpályázattal, uniós támogatási lehetőségekkel kapcsolatos szintén ingyenes lakossági fórumra szeretettel várnak minden érdeklődőt. Helyszín: 2008. január 31. Könyves Kálmán gimnázium díszterem.
 
Változatlan ízek
 
– Jó hír, hogy nem drágult, ám az új év egy dologban mégis változást hozott az újpesti diákétkeztetésben- mondja dr. Molnár Szabolcs, Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézményének igazgatója. A téma minden családban nagy jelentőségű, az interjú készítésének hetében Újpesten például 14 560, az iskolákba 21 759 ebédet tálaltak a gyerekeknek…
 
– Köztudomású Újpesten, az óvodák, iskolák beszállítója- közbeszerzési eljárás során történt megbízást követően- a Junior Zrt. , amely 4,5 évre nyerte el a megbízást – folytatja az igazgató. A Junior Zrt-vel kötött megállapodásunknak a családok számára két lényeges eleme közül az egyik, hogy e területen nem a naptári év kezdete az árváltozásokat illetően az irányadó, hanem egy speciális időszámítás: a tanév első és utolsó napja . Ezért nem lehetséges a térítendő térítési díj januári változtatása.  Így az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetés díja – 2008. augusztus elsejéig – változatlan. A másik lényeges tudnivaló, hogy Újpest Önkormányzata jelentős összeggel támogatja az ellátást, a szülők minden esetben az étel nyersanyag normáját térítik – a Junior Zrt. által megállapított összegből.
Ez a gyakorlat érvényesül a bölcsődei ellátásnál is, ahol helyben történik is az étel készítése. A nyersanyag normán felül az étel elkészítésének költsége, a konyha üzemeltetése az önkormányzati tartalék része.
-Milyen ellátások közül választhatnak a családok, mennyi a térítési díj, és vannak-e kedvezmények?
-Az önkormányzat által fenntartott óvodákban és iskolákban, 2007. augusztusában 9,5 százalékos áremelés történt a korábbi (tan)évhez képest, amelyen, mint említettem „osztoznak” a családok és az önkormányzat. A napi háromszori étkezés szülőkre eső összege- teljes térítési díj fizetése esetében: 240 forint gyermekenként és naponta.  Az általános iskolákban lehetőség van arra, hogy a szülők eldöntsék, csak az ebédet, vagy a napi háromszori étkezést kérjék, illetve „fizessék be. Az ebéd normatív költsége 214 forint személyenként, a háromszori étkezés esetén az összeg 318 forint, amelyet szintén további önkormányzati térítés egészíti ki. A középiskolai menza szülő által fizetendő térítési díja naponta 247 forint, természetesen naponta.
-A családok számíthatnak-e kedvezményre a gyermekétkeztetésben az önkormányzati támogatáson kívül?
-Igen, törvény adta előírások és helyi rendeletek alkalmazása szerint. Sajnos Újpesten is nagyon sok család él nehéz helyzetben. Például 25 százalékos térítési díjkedvezményre jogosultak szociális rászorultságáról az intézményvezetők saját hatáskörükben dönthetnek. A törvény egyfelől 50 százalékos térítési díj
kedvezményt biztosít a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek, tanuló esetében. A három, vagy több gyermekes családokból jövő gyermekek, tanulók esetében, illetve abban az esetben, ha tartósan beteg, vagy fogyatékos a gyermek. Másodsorban szociális rászorultság alapján azok, akiknek esetében az intézményvezető azt megítéli. Amennyiben a gyermek helyzete az első és a második említett lehetőséget egyszerre kimeríti , 75 százalékos térítési díj mérséklésre van lehetőség. Rendkívül nehéz körülmények között élő, az általános iskola 1-5. évfolyamára járó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kisgyermek 100 százalékos térítési díjkedvezményre is jogosult lehet.
 
 
Árváltozás: augusztustól
 
Palánkai Péter, az egyik legnagyobb közétkeztetést végző cég, a Junior Zrt. kereskedelmi igazgatója időbeni visszatekintéssel kezdi a tájékoztatást:
 - A Junior Vendéglátó Zrt. és Újpest Önkormányzata 2004. decemberében kötött szolgáltatói szerződést az oktatási, nevelési intézmények, valamint a szociális ellátottak étkeztetésének ellátására. Jelenleg naponta mintegy 3 000 óvodás, 5 000 iskolás és közel szociális ellátás körébe tartozó étkeztetését végezzük. 
Az önkormányzattal kötött szerződés alapján minden év március 31.-ig ártárgyalást folytat társaságunk a közbeszerzési pályázat feltételeinek megfelelően. Az árak érvényesítése minden év augusztus elsejével lép életbe. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési pályázat az új árak bevezetéséről így rendelkezett, valóban nincs módunk a januártó esedékes költségváltozásokat év elejétől érvényesíteni. Nem önkormányzati fenntartású intézményeket is ellátunk, ahol gazdasági évre szólóan kötjük a szerződéseinket.
     Az étrend összeállításánál figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet irányelveit, valamint az intézmények kéréseit.
A nyersanyagaink jelentős részét saját pályázat útján biztosítjuk, mindig a legolcsóbb beszerzési források felkutatására törekedve, szem előtt tartva a biztonságos áruszállításokat, valamint a minőséget.
Az önkormányzat megbízása alapján minden hónapban külső független cég értékeli szolgáltatásunkat, általában megfelelő és jó minősítéssel.
 
 
Mentés és betegszállítás
 
Január elsejével kettéválasztották a mentőszolgálatot és a betegszállítást. E funkciók szétválasztásának két fontos célja volt.
– Az egyik ilyen cél az volt, hogy a sürgősségi ellátásban az Országos Mentőszolgálat jobban tudjon a jövőben teljesíteni, s megszabadulhasson attól a tehertől, amit az olyan szállítások jelentettek eddig, amely esetekben nem is kellett volna a mentő szakfelszerelés, mentős szakember. – mondta el kérdésünkre Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője – Ilyen esetből elég sok volt. Újpesti vonatkozásban például előfordult, hogy az újpesti mentőkocsi a Károlyi kórházból szállított haza betegeket, akik egy sima busszal, vagy betegszállító kocsival is haza tudtak volna menni, s közben történt egy baleset a Víztoronynál például. Volt, hogy ilyen esetben a Markó utcából, vagy még messzebbről kellett indulni, mert foglaltak voltak a környékbeli kocsik. Ez volt tehát az egyik cél, hogy ezeket a betegeket betegszállítók vigyék, a mentőautó pedig készenlétben állhasson, hogy mihamarabb odaérjen a sürgős esethez. Úgy tűnik, ez a cél teljesül, láthatóan kicsit fellélegzett a rendszer. Ez nem azt jelenti, hogy kihasználatlanok a mentőautók, sokkal inkább azt, hogy ha riasztás történik, hamarabb, hatékonyabban kiérnek a környékbeli mentősök a helyszínre, mint amikor távolabbról kellett kocsit küldeni.
A másik cél az volt, hogy alakuljon ki egyfajta verseny a betegszállítók között. Legyen jobb az ellátás a betegek számára. A háziorvos rendelésnél válogathat, mérlegelhet különböző magán betegszállítók között. A változás nem egyik napról a másikra lesz látható, valószínűleg hónapok, vagy egy-két év is eltelik, mire kialakulnak azok a tapasztalatok, amelyek által remélhetőleg csak a legjobb szolgáltatást nyújtó betegszállítók kapnak munkát. Január elején volt ugyan némi bizonytalanság az orvosok körében, hogy hol, milyen számon, melyik betegszállítót hívják, de úgy tűnik, mostanra az újpesti háziorvosok, újpesti kórházi orvosok is tudják, hogy ha olyan betegszállításra van szükség, ahol a beteg mellé nem kell szakember, nem kell kék lámpás sürgősségi autó, akkor melyik szolgáltatót hívhatják.
A betegnek abban az esetben, ha van érvényes TAJ-kártyája, nem jelent pluszköltséget az, ha nem állami mentő, hanem magán betegszállító viszi haza, hiszen a szerződött szállítóknak az OEP kifizeti a szállítást. Ez esetben ez a beteg számára ingyenes szállítás. Ha a betegnek nincsen érvényes TAJ-kártyája, akkor már bizonytalanabb a helyzet. A megoldás valószínűleg az lesz, hogy ilyen esetben a betegszállító az OEP-nek, az OEP pedig a betegnek továbbszámlázza a szállítási költséget.