KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEMÉNYE

  •  
  •  
  •  

Az ügy tárgya: Rákosrendező állomás (kiz.) – Újpest mh. (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének és villamosításának, környezeti hatásvizsgálati eljárása.

Az ügy iktató száma:    1443/2011.

Az eljárás megindításának napja:    2010. november 18.

Az ügyintézési határidő:    3 hónap
(A határidőbe nem tartozik bele – többek között –:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítésig terjedő idő,
– a szakhatóság eljárásának időtartama.)

Az ügyintéző neve és elérhetősége:    Köllő Orsolya tel.: 1/478-4442

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Rákosrendező állomás (kiz.) – Újpest mh. (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése, Angyalföld állomás átépítése, Újpest mh. kétvágányúsítása, valamint a tárgyi szakasz villamosítása.
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Budapest XIV., XIII. és IV. kerületeiben a már meglévő vasúti folyosók és azok közvetlen környezete.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a Felügyelőség lehetséges döntései:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– a kérelmet elutasítja.

A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2011. március 10-én csütörtök 14 órakor Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tárgyalótermében (1042 Budapest, István u. 14. II. emelet 61. sz.) közmeghallgatást tart.

A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tette közzé.