•  
  •  
  •  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jén hatályba lépett módosítása indokolta a Képviselő-testület szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003.(VII.16.) számú önkormányzati rendeletének módosítását.

A Képviselő-testület által megalkotott, 2011. március 1-jén hatályba lépő módosított rendeletben – a törvényi kötelezettség alapján – az alábbi kiemelt változások kerültek átvezetésre.

•    A módosító rendelkezések elsősorban az aktívkorúak ellátására, ezen belül a rendelkezésre állási támogatásra vonatkozó szabályokat érintik. A rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás intézménye.  Összege megegyezik a rendelkezésre állási támogatás összegével. Új elem, hogy az önkormányzat előírja a bérpótló juttatásra jogosult kötelezettségeként lakókörnyezetének rendben tartását.
•    A módosítást követően megszűnt a közhasznú és a közcélú foglalkoztatás, felváltotta a közfoglalkoztatás.
•    A módosítás az étkezési térítési díjtámogatás hatályon kívül helyezését tartalmazza. A támogatási forma megszüntetését indokolta, hogy az étkezési térítési díjtámogatásra jogosult családok, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, mely alapján a gyermekek térítésmentesen étkezhetnek a bölcsődében.

Budapest, 2011. március 1.

Nagy István
alpolgármester