Közös erővel a biztonságért

  •  
  •  
  •  

Állománygyűlésen tájékoztatta január 3-án Varga Ferenc Fővárosi Katasztrófavédelmi Parancsnok a IV., XIII., XIV.,XV., és XVI. kerület tűzőrségét egyesítő Észak-pesti Tűzoltó Parancsnokság munkatársait az egységes állami tűzoltóság – az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság megalakulásáról.

Mint a parancsnok elmondta, 2011. szeptemberben született meg az új Katasztrófavédelmi Törvény, amely idén január 1-jén lépett hatályba. A törvény szerint egységes szervezetként működik tovább az eddig önálló Tűzoltó Parancsnokság, a Polgári Védelem és az újonnan létrehozott Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség (utóbbinak  a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése és a kritikusinfrastruktúra-védelem lesz a feladata).

A három szervezet egyelőre csak nevében változik meg, a strukturális átalakítás a racionalizálás érdekében március végéig történik meg. Ennek lényege, hogy egyazon feladatokat ne külön-külön, hanem az erőket összehangolva, a megfelelő emberi és technikai feladatokat optimálisan felosztva oldják meg. Mindhárom szervezet tagjai ezentúl tűzoltói rangfokozatban teljesítenek majd szolgálatot. Varga Ferenc ezredes bejelentette: Pintér Sándor belügyminiszter január 2-án Czeba János tűzoltó alezredest nevezte ki a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Parancsnokság – ide tartozik Újpest is – parancsnokának, egyben megbízta az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetői feladatainak ellátásával.

A parancsnok bejelentette: – Nem ígéri, hogy minden dolgozó ugyanabban a pozícióban, ugyanannál az egységnél marad majd, de mindent elkövetnek azért, hogy senkinek se okozzanak a változások egzisztenciális problémát. Az állományt arra kérte, teljesítsék hivatásukat az átalakulás alatt is ugyanolyan lelkiismerettel, mint ahogy tették azt eddig is.

Az állománygyűlésen Újpest Önkormányzatát Cserna Sándor védelmi és közbiztonsági referense képviselte.