Látványos változások: Határidőre befejeződik a felújítás

  •  
  •  
  •  

A vakációzó gyerekeknek még távolinak tűnik a szeptemberi tanévkezdés, a szakemberek azonban már visszaszámlálásba kezdtek. Augusztus végéig mindenütt befejezik az intézmények nyári felújítását, karbantartását. Újpest Önkormányzata nagyságrendjében is jelentős idényjellegű feladatvállalása 160 millió forintos keretösszegű.

– Közel harminc újpesti oktatási-nevelési intézményben folyik kisebb-nagyobb arányú felújítás, s ebbe a körbe most beleértünk több bölcsődét is – mondja Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere. A tanév során, tavasszal, ősszel, megtörténtek a kisebb-nagyobb hibajavítások, ezek folyamatos feladatot jelentenek. A nagyobb munkák elvégzésének ideje a nyár, amikor a diákok nyaralnak. Hiszen a zajjal, átmenetileg piszokkal járó bontások és újraépítések ekkor nem hátráltatják az oktató-nevelő munkát. Remélem, örömmel fogadják majd a diákok, hogy a tisztasági festésen túl több helyen látványos megújulást tapasztalnak.

– A városrész költségvetésében elkülönített összeg elegendő-e minden munkálatra?
– Az éves költségvetésünkben 160 millió forint került elkülönítésre. Az újpesti intézményrendszer rendkívül kiterjedt. Nagyon jó érzés, mondhatnám édes teher, hogy az önkormányzat szinte erején felül is képes a gazdag oktatási kínálat fenntartására, így a sokszínűség biztosítására. Ám amikor a működtetésről, fenntartásról beszélünk, nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni. A felújítások esetében ezért is sorolni, sőt rangsorolni kell. Az intézményvezetők igénylistáját átnézve azokat a munkákat veszi előre az önkormányzat Gazdasági Intézménye, amelye a legindokoltabbak. Elvégzendő feladat jövő nyárra is marad.

– Milyen munkálatokat emelne ki?
– A felújítások zöme ablakcsere. Ez hosszú távú beruházás, hiszen a műanyag nyílászárók dacolnak az idővel. Például az Angol Tagozatos Általános Iskolában az emeleti szárnyon éppen az ötvenedik születésnapját ünneplő iskola eredeti ablakait cserélik ki. De új ablakokat, teraszajtót kapott például a Leiningen utcai bölcsőde több csoportszobája is. Több iskolában a vizesblokkok felújítása történt meg. Megújult a Bródy gimnázium sportpályája, és a feladatok sokféleségét illusztrálja, hogy a Testnevelés Tagozatos Általános Iskolában az első emeleti folyosó öltözőszekrényeinek cseréjén, a Német Tagozatos Általános Iskolában a falburkolat felújítási munkáin jutottak túl a mesteremberek.
B. K.