•  
  •  
  •  

Nagyboldogasszony napjára fordult a keresztény kalendárium lapja. Szűz Mária megdicsőüléséről hirdetnek igét a földkerekség keresztény templomaiban. A hívő ember úgy tartja, Jézus anyjának mennybemenetele az emberi lét betetőzése. Senki számára nem haszontalan elgondolkodni azon: mivel érdemelte ki Mária a dicsőséget.

Az úrnak tetsző élettel.

Ha nem is hisz valaki az örök életben, a megváltásban, lelkiismerete fel- feljajdul, amikor rosszat tesz, amikor árt másoknak, árt önmagának. Egyszerűbb ez, mint sokan vélik: ne ártsunk senkinek! A legrosszabb, ami történhet az emberfiával, hogy üdvözül az örök életben, még ha nem is hisz benne, akkor is.

(Ditzendy Attila Arisztid)