Maratoni testületi III.

  •  
  •  
  •  

A Fidesz újpesti frakciója egy korábbi testületi ülésen javasolta, hogy vitéz Halassy Olivér tiszteletére emléktáblát állítson az önkormányzat. Az előterjesztés a Közművelődési és Oktatási Bizottság elé került, ahol a tagok a tábla szövegének módosítását javasolták. Szalma Botond javasolta, hogy kerüljön bele a szövegbe az is, hogy szovjet katonák gyilkolták meg az egykori sportolót. Ezt a véleményt dr. Derce Tamás is osztotta, és hozzáfűzte, Halassy Olivér temetése a szovjet megszállás elleni tüntetés is volt.

Kovács Sándor véleménye szerint közös emléktáblát kellene minden ártatlanul meggyilkolt emlékére állítani; erre Wintermantel Zsolt reagált: ez a múlt elkendőzése volna, hiszen a tábla nem csupán a sportolónak állítana emléket, hanem az értelmetlen mészárlásra is felhívja a figyelmet. Hock Zoltán szerint a múlt elkendőzése, vagy szégyellése gyávaságra vall, hazug emléktáblát pedig nem szabad állítani. Rövid frakciószünet után végül a Közművelődési, Oktatási Bizottság által javasolt szöveg módosítását, kibővítését fogadták el a képviselők 28 igen szavazattal, kiegészítve azzal, hogy Halassy Olivért a megszálló szovjet csapatok katonái gyilkolták meg.
 
Napirenden az egészségügy
 
A következő napirendi pontokat Nagy István alpolgármester terjesztette elő. Egyhangúlag fogadta el a testület, hogy az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Király utcai telephelyén lévő vendégszoba 28 férőhelyét Időskorúak Gondozóháza férőhelyekké minősítse, és a Központ létszámát hat fővel megemelje.
 
Egyetértettek a képviselők abban is, hogy a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal az önkormányzat támogatási szerződést kössön meg, mellyel az újpesti betegek kardiológiai rehabilitációját biztosítanák 2010 május 31-ig. A testület elfogadta továbbá, hogy az ellátásra 3 M Ft-ot biztosít.
 
Újpest önkormányzata ellátási szerződésekről is döntött. Egy bölcsődés korú, sajátos nevelési igényű újpesti kisgyerek számára a Fővárosi Szakértői és Rehabilitációs Bizottság kijelölte a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődét, mivel a gyermek különleges gondozásához szükséges feltételek csak ott biztosítottak. Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság is támogatta, az újpesti képviselők pedig egyhangúlag elfogadták, hogy a két önkormányzat ellátási szerződést kössön, illetve az újpesti önkormányzat anyagilag is hozzájáruljon a bölcsődei ellátáshoz. Ugyanígy elfogadásra került a következő előterjesztés is: Újpest önkormányzata 2008-ban megállapodást kötött a XV. kerületi önkormányzattal. A kerületben működik egy fogyatékos gyermekek nappali ellátását szolgáló intézmény, ahol hat újpesti gyermek ellátása már folyik. A szerződést most módosították, így a megállapodás október 1-től hét gyermek ellátását támogatja.
 
Ellenvetés nélkül fogadták el a képviselők az újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége vezetői álláshelyére kiírt pályázat érvénytelennek nyilvánítását. 
 
Ismét a lakáshitelről
 
Az egyebek és a zárt ülés előtti utolsó napirendi pont Nagy István előterjesztése volt. Mint ahogy arról az Újpesti Naplóban korábban beszámoltunk, az alpolgármester rendeleti javaslatot dolgozott ki az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatására. A világméretű gazdasági válság egyik következménye az, hogy számos család létbiztonsága, lakhatása veszélybe került. Az önkormányzatot eddig 20 család kereste meg azzal, hogy nem tudják teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket, ezért otthonuk veszélybe került. A javaslat szerint a kamatmentes és visszatérítendő támogatási összeg havi 20-50,000 Ft közötti összeg volna, a támogatási időszak 6-12 hónapig tartana. A Népjóléti és Gazdasági Bizottság szeptember 10-én tárgyalta a tervezetet, és több módosító javaslatot fogadott el.
Először Szalma Botond kért szót. A képviselő javasolta, hogy a 2.§-ban lévő „Európai Unió tagállamának állampolgára” szöveg helyett „magyar állampolgár” szerepeljen, illetve arról kérdezte a testületet, vajon az erre elkülönített 7,5 M Ft elegendő lesz-e ennek megvalósítására. Pajor Tibor támogatta az alpolgármester javaslatát, ugyanakkor úgy vélte, az adós tulajdonában lévő gépjárművek forgalmi értékének határát – mely a rendelet szerint 3 M Ft – csökkenteni kellene. Felvetette továbbá, hogy abban az esetben, ha pereskedésre kerül sor, az önkormányzat segítséget nyújthatna az adósnak. A rendelet egyik pontja meghatározta, hogy az adós háztartásában élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át a törlesztési díjak levonása után. Szalkai István ezt alacsonynak tartotta, és 300 %-ot javasolt, melyet az előterjesztő – később a testület is – elfogadott. Végül Nagy István kért szót. Az alpolgármester elmondta, a bizottság által elfogadott módosító indítvány az egész javaslat szerkezetét megváltoztatja; a módosítással csökkenni fog a támogathatóak köre, mivel azok kerülhetnének be a támogatás alá, akinek csökkent a jövedelmük, és nőtt a kiadásuk. Úgy vélte, a módosítás csak átmeneti segítség lesz, a pénzintézetek a vissza nem térítendő támogatást – melyet a bizottság elfogadott – elviszik. A vita után szavaztak a képviselők. Elfogadták, hogy a támogatás elnyerésére pályázatot írnak ki. 19 igennel elfogadták a módosított alapjavaslatot. Elfogadták, hogy az adósnak, vagy adóstársak egyikének 2008. szeptember 1. előtt Újpesten bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel kellett rendelkeznie. 18 igen, 10 nem arányban megszavazták, hogy a hitellel terhelt lakások alapterülete 2 főig maximum 56, kettő-öt fő között maximum 72, öt fő felett maximum 100 m2 lehet. Ugyanilyen arányban fogadták el a képviselők azt, hogy az adós esetében önhibáján kívüli körülménynek minősül, ha munkahelyét elveszítette, vagy részmunkaidőssé vált, ha a lakáshitel összege jelentősen, több mint 25 %-kal emelkedett, és ha havi nettó jövedelme legalább 20 %-kal csökkent. 18 igen, 10 nem szavazattal elfogadták, hogy a vissza nem térítendő támogatás havi összege maximum 30,000 Ft, folyósításának időtartama maximum 6 hónap lehet. Törölték a támogatási időszak 12 hónapos meghosszabbításának lehetőségét, illetve kiegészítették a további támogatások odaítélését azzal, hogy azt a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság negyedévente kiírhatja azt, s a pályázatok elbírálásánál a bizottság a költségvetésben biztosított keretösszeg időarányos részét jogosult felhasználni úgy, hogy az előző negyedévek döntéseiből származó kötelezettségvállalással terhelt előirányzatra és a szabadon felhasználható előirányzatra tekintettel kell lennie. 
 
Végül: az „egyebek”
 
Először dr. Derce Tamás tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Tetétlen képviselő-testülete próbapert indít az állam ellen a normatívák folyamatos csökkentése miatt. Tetétlen polgármestere, Bernáth László arra kérte az önkormányzatokat, hogy működjenek közre a próbaperben. A képviselők 29 igen gombot nyomtak.
 
Horváth Imre (MSZP) elmondta, hogy a kerületek közti futballtornán Újpest a 11. helyen végzett. Bár szó esett róla, hogy az Újpest-Ferencváros mérkőzés ideje alatt a két önkormányzat is megmérkőzik egymással, azt kockázatosnak érezték, ezért ez a mérkőzés elmaradt, de tervezik annak megrendezését egy későbbi időpontban.
 
A zárt ülés előtt Szalma Botond a Metropol újságban megjelent, Újpesttel kapcsolatos cikkek miatt kért szót. A képviselő szerint az újságban megjelent cikk csupán pénzkidobás, melyről nem esett szó sem a bizottsági, sem a testületi ülésen, illetve hozzáfűzte, szeretné látni az ehhez fűződő szerződést. Dr. Trippon Norbert alpolgármester szerint jó városi marketingakció, ha egy népszerű, és magas olvasottságú lapban az Újpesttel kapcsolatos fontos történések megjelennek. Végül Nagy István azt javasolta, a testület a kerületben megjelenő másik hetilapot is támogathatná havi 1 M Ft összeggel. A képviselők 9 igen, 9 nem, 3 tartózkodó szavazattal éltek; a szavazásban 12 képviselő nem vett részt, így a javaslatot nem fogadták el.