Még egyszer az újpesti szakrendelőkről!

  •  
  •  
  •  


A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága elmúlt héten a következő döntéseket hozta:

1.) A Görgey Arthur u. 30. szám alatti 8 szintes felnőtt szakrendelő épületébe költözik az Újpesti Gyermek Szakrendelő a Jókai utcából, és a Fóti úti Tüdőgondozó.
2.) A Fővárosi Önkormányzat a Görgey Arthur utcai épületet felújítja, és elfogadja az Újpesti Önkormányzatnak a volt Gyermek Szakrendelő tömbjének értékesítéséből befolyó pénzösszeget, melyet kizárólag a Görgey Arthur utcai épület felújítására fordít.
3.) A Fővárosi Önkormányzat nem privatizálja az Újpesti Szakrendelőket, azok változatlanul a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában, és működtetésében maradnak.

 

Senkivel nem kívánok vitatkozni, hogy mi igaz, mi nem. Így például, – hogy egy bizottságban elhangzottakat, vagy egy előterjesztésben leírtakat hogyan kell értelmezni. Úgy gondolom, hogy a szavakat jelentés-tartalmuknak megfelelően kell értelmezni, mert egy és ugyanazt a nyelvet beszéljük. És nem kívánom értelmezni azt sem, hogy pl. egy tüntetés, amelyen kizárólag újpestiek vesznek részt, az mennyiben tényleges, tevőleges cselekvés egy intézmény megmaradása érdekében.

 
A történtekhez mindössze annyi megjegyzést kívánok fűzni, hogy az Önkormányzat a kitűzött célt elérte. A szakrendelők Újpesten nem lesznek privatizálva, a szakrendelés Újpesten a felújítások következtében megfelelő színvonalon fog történni. Ha a köztünk zajló vita e megoldás irányába segítséget nyújtott, valamennyi segítséget adónak a tevékenységet köszönöm.
 
 Újpest, 2008. május 23.
 
dr. Derce Tamás

polgármester