•  
  •  
  •  

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata ezúton hívja meg az érdeklődő újpesti lakosokat, a véleményeztetésbe bejelentkezett partnereket, valamint az Újpesti Tervtanácsi tagjait.

2016. december 12-én (hétfőn) 16.30 órától a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Hivatali épületében (1041 Budapest, István út 15.) 3. emeleti tárgyaló teremben megtartandó tervismertető fórumra (tervezett időtartam 1 óra).

A rendezvény megszervezésének célja Meghívottak tájékoztatása Újpest Kertváros KÉSZ készítés alatt lévő javaslatairól, a térség tervezett, lehetséges fejlesztési iránya megismerésének elősegítése, és lehetőség a megjelentek számára az azzal kapcsolatos kérdésfeltevésre, véleménynyilvánításra. A tervezéssel érintett terület: Attila utca – Fóti út – MÁV 70-71 számú vasútvonal (XV. kerület közigazgatási határa) – Görgey Artúr utca – Deák Ferenc utca által határolt terület

Újpest Kertváros városrész KÉSZ a C.D.C-ACZÉL Konzorcium tervezésében készül, a tervismertető fórumon Aczél Gábor vezető tervező fogja a javaslatot ismertetni. Tervezési követelmények és feladatok:

  1. a kialakult kertvárosias lakóterület szabályozása, cél a kertvárosias jelleg megőrzése,
  2. a két beékelődő gazdasági/településközponti területegység egyedi részletes szabályozása,
  3. fentieknek megfelelően olyan szabályozási környezet megteremtése, mely a kialakult kertvárosias lakóterület intenzitásának megtartásával a beékelődő gazdasági/településközponti területek további harmonikus használatát lehetővé teszi.

A megrendezésre kerülő tervismertető fórum keretében szeretnénk az Önök véleményét megismerni. Erre a helyszínen kérdés-felelet formájában lesz lehetőség. A tervismertető fórumról hangfelvétel is készül, jelenlétükkel ahhoz hozzájárulnak. Továbbá kérdéseiket, észrevételeiket írásban is megtehetik a kerekasztalt megelőzően, valamint az azt követő 5 napban, november 19. 12.00 óráig Szesztai György újpest főépítészének címezve foepitesz@ujpest.hu Főépítészi Iroda 1041 Budapest, István út 15. IV. em. 411. elérhetőségeken.

Minden érdeklődő részvételére számítunk!

Wintermantel Zsolt
polgármester
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata