Megvalósítható változások

  •  
  •  
  •  

A Nyár utcai Mentálhigiénés Gondozó vezető főorvosát kértük meg az intézményben zajló gyógyító munka bemutatására. Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó létesítmény szakmai megújuláson ment keresztül. Dr. Erdélyi Kálmán pszichiáter, pszichoterapeuta és pszichiátriai rehabilitációs szakorvos lelkesen kalauzol és örömmel számol be az elmúlt
időszakban elért eredményekről.

– több, mint két éve dolgozom a Gondozó vezető főorvosaként. Az új önkormányzati vezetés konstruktívan állt a rendelő felújításához, melynek birtokában fogadókész állapotot sikerült megteremtenünk, ahová a pácienseink szívesen jönnek el. Az átfogó felújítás során kicserélték a helyiségek padlóburkolatát és a régóta várt festés is megtörtént. A korábbi egyéni statikus gondozói módszer helyett egy hatékonyabb, rendszerszintű szakmai program kialakítására törekedtem, melynek megvalósításához élvezem az új igazgatóság bizalmát és támogatását – tájékoztat a szakember.

Az intézmény fő feladatai, az egyén egyensúlyi állapotának, testi-lelki harmóniájának megteremtése, a szociális alkalmazkodó képesség erősítése, ezzel a társadalmi beilleszkedés megvalósítása. – Beteggondozási folyamatunkat dinamikus, rendszerszemléletű, sokszínű, integratív egységként érdemes magunk előtt látni. Fontos, hogy a páciensek jelentős hányada nem vonódik ki a mindennapok körforgásából, dolgozhat – rész vagy teljes munkaidőben – otthon, megszokott környezetében élheti tovább az életét.

A szakember az alkalmazott eszközök közül a szakorvosi kezelést, egyéni psychológusi betegvezetést, életmódcsoportot, kiscsoport foglalkozásokat sorolja fel. Külön kiemeli a művészetterápiát és a szocioterápiát, amelyek a szociális tanulás és a kreatív önmegvalósítás terén nyújtanak segítséget. Továbbá a pszichoedukációs csoportot említi, amely a lehetséges kiutakat, a betegségről való tájékoztatást a beteg és hozzátartozó számára együttesen valósítja meg. 

– Ebben az új terápiás rendszerben zajlik az integratív szemléletű gyógyító munka, melynek fő célja a páciens szociális térbe – család, közösség, munkahely – történő sikeres be – illetve visszailleszkedése. „Itt foglalkoznak velem” – hangzik a pozitív visszaigazolás a gondozottak részéről.

– A kedvező irányba változott környezet, az új és sokféle terápiás program vonzóbbá tette az intézményt. 2011-ben betegforgalmunknak csupán 3 ezrelékét (3‰) kellett pszichiátriai osztályra utalni. A pácienseink többsége járóbeteg-ellátásba kerülve, nem vonódott ki hosszú távon a munka világából – hívja fel a figyelmet dr. Erdélyi Kálmán.

– A kijelölt új célok eléréséhez vezető folyamat terápiás rendszerünkben, mindenki előtt nyitva áll. Köszönet szakavatott munkatársaimnak, akik igazi alkotó közösséget képeznek. Természetesen ez egy hosszú út, amelyen az eltérő betegségekkel rendelkező gondozottjaink úgy tűnik, hogy sikerrel indultak el – emeli ki mondandójából dr. Erdélyi Kálmán. Mindannyiunk számára fontos az emberi méltóság megőrzése és az életcélok, élettervek, életkilátások gondozása, hiszen igaz az a gondolat Viktor Frankl tollából, hogy „Akinek van miért vagy kiért élnie, az mindent elvisel.”

Bábosik Ervin