Mildenberger-emlékkereszt

  •  
  •  
  •  

225 éve született Mildenberger Márton, Újpest hegyközség első bírája. Emlékének ápolói a Megyeri úti temetőben, Klima Lajos sírjánál, november 27-én délelőtt felavatták az N.J. Pro Homine Alapítvány, valamint az Újpesti Városvédő Egyesület kezdeményezésére készült Mildenberger–emlékkeresztet.

Újpest mai „Szellemtelepének” helyén 1970. körül számolták fel a város régi, temetőjét. Itt állított 1890-ben emlékművet első bírájának – az akkor még község – Újpest, alapításának 50. jubileuma alkalmából. Ez az emlékmű egy úgynevezett „svábkereszt” (szívmotívumos kőkereszt) volt. A temető megszűnésekor ismeretlen okból sem a Mildenberger–emlékmű, sem az első lakóépület építtetőjének földi maradványai nem kerültek át a Megyeri temetőbe, hanem nyom nélkül eltűntek.

Noha négy évvel ezelőtt, Újpest várossá nyilvánításának 100. évében, Újpest Önkormányzata és az Újpesti Közművelődési Kör emléktáblát helyezett el a városháza falán az első telepes tiszteletére, Körmendi Józsi bácsi (született Klima József), Mildenberger Márton egyik szépunokája, szorgalmazta Újpest és a leszármazottak körében egy Mildenberger-emléktábla elhelyezését a Megyeri temetőben is, mégpedig Újpest első lakójának dédunokája, Klima Lajos sírján. Klima/Körmendi József e törekvését az N.J.Pro Homine Alapítvány felkarolta, majd az Újpesti Városvédő Egyesület anyagi hozzájárulásával a Pozsonyi úti temetőben állított egykori svábkereszt fényképe alapján, elkészíttette a Mildenberger–svábkereszt mását és felállíttatta Klima Lajos, a Könyves Kálmán Gimnázium jogelődjének, Újpesti Községi Gimnázium első igazgatójának sírja mellett. A kivitelezési munkák Klimász János, váci sírköves vállalkozásában készültek.

Az emlékmű állításával több mint negyven éves mulasztást pótolt Újpest közössége, hiszen Mindenszentek idején, illetve halottak napján, a város történelmének nagyjairól elsősorban a temetőben emlékezik meg, ahogyan ezt a község 50. jubileumán is tette,  1890-ben. „A ő 121 évvel ezelőtti  hálás cselekedetükre, szép márványkereszt-állításukra is emlékezünk most, ezzel az alkalommal.” Többek között erről beszélt a november 27-i megemlékezésen Vizváry Vilmos, a Könyves Kálmán Gimnázium „öregdiák” alapítványa, az N.J. Pro Homine nevében. Majd Körmendi / Klima József a család nevében emlékezett. Az emlékkeresztet Körmendi József és Kovács Ferencné leplezte le. Majd az önkormányzata civil szervezetek, valamint Mildenberger Márton leszármazottai helyezték el koszorúikat.

Újpest Önkormányzata nevében dr. Tahon Róbert aljegyző koszorúzott, a Nádas József Pro Homine alapítvány képviseletében Margittai László és Vizváry Vilmos. A Közművelődési Kör képviseletében dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő és dr. Kőrös András ügyvivő, a Mildenberger-leszármazottak képviseletében Körmendi József és Kovács Október helyezett el virágot.

A koszorúk elhelyezése után Kovács Október tanár úr, Mildenberger Márton utódja (a hatodik generáció tagja) a család, Újpest és hazánk jövőjéről beszélt Mildenberger Mártonra emlékezve. Az ünnepség, szellemiségéhez méltóan, a Himnusz eléneklésével zárult.

V.,–B.