•  
  •  
  •  

Az Újpest2020 projekt előkészítő fázisában, amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és a Településfejlesztési Koncepció (TFK) kidolgozását jelenti, az önkormányzat már korábban kérte az újpesti közösségek, magánszemélyeket, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel, ötleteikkel jelentkezzenek. Most a civil szervezetek, vállalkozások, egyházak bekapcsolódását várják a folyamatba.

Csaknem 700 levelet küldött az újpesti önkormányzat az itt működő szervezetek, vállakozások részére, amiben arra kérik őket, hogy szakmai szempontjaikkal, véleményükkel, tudásukkal vegyenek részt Újpest közép- és hosszú távú fejlesztési irányainak megtervezésében. Ehhez nem kell mást tenniük, mint regisztrálni a strategia@ujpest.hu e-mail címen, és a jelentkezésükben megadni a szervezet, vállalkozás, egyház stb nevét, szakterületét, elérhetőségeit, és a képviselő személyét.

A munka szervezetté és hatékonnyá tétele érdekében három munkacsoportot hoztak ltére, amelyekhez a helyi szervezetek speciális tevékenységi köreiknek, szakirányuknak megfelelően csatlakozhatnak. A Humán ¬munkacsoport az oktatás, a kultúra, a sport és egészség terén, a Környezeti az épített és természetes környezetünk, és a közlekedés terén,  valamint a Gazdasági munkacsoport  pénzügyi, gazdálkodási, munkahelyteremtő és megtartó valamint vállalkozásfejlesztő beruházások terén várja a szakértő véleményeket, a helyi civilek, vállalkozók, egyházak képviselőit.

Az első munkacsoport megbeszélések várhatóan február 27. és március 14. között lesznek, amelyről a regisztrálók a megadott elérhetőségek valamelyikén (elsősorban e-mailben) meghívót kapnak. 

A szakmai egyeztetések témája minden munkacsoport esetében a helyzetértékelés és SWOT analízis készítés lesz. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a munkát megalapozott, jól felmért ismeretekre alapozva folytassák. A munkacsoportok következő feladata az előzetes célrendszer, az akcióterületek, fejlesztési elképzelések átbeszélése lesz, nyilván az első megbeszélések eredményeire alapozva.

Ezeken a találkozókon, a regisztrált szervezetek képviselőin kívül helyi szakemberek, és egy, a feladattal megbízott, külsős tervező cég munkatársai vesznek részt. Ők moderálják és vezetik majd az üléseket, amelyek természetesen nem valamiféle képzelt hierarchia alapján zajlanak le, hanem a szervezők szándéka szerint kötetlen, szakmai beszélgetések útján. A fő cél, hogy három “Újpest műhely” alakuljon ki az egyeztetések során, amelyekben nevükhöz méltóan eredményes műhelymunka folyik.