Mindig az ügyfél a fontos

  •  
  •  
  •  

Keszthelyi Ilona a közigazgatásban eltöltött, három évtizedes kiemelkedő munkájáért Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott a közelmúltban. A méltatás szerint az újpesti polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályának vezetője huzamos időn át végzett szakmai munkájának, valamint a Közigazgatási Minisztérium eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerzett érdemeinek elismeréseként részesült a díjban. Az újpestiek által jól ismert kitüntetett úgy fogalmaz, hogy csak teszi a dolgát.

 – Én csak teszem a dolgom. Úgy próbálom mások ügyeit intézni, ahogy elvárnám, hogy az enyémeket intézzék. Ez az elismerés nemcsak az én érdemem, hanem azoké is, akik megszerettették velem ezt a hivatást, és persze a munkatársaimé is – mondja rá jellemző szerénységgel az újpesti születésű Keszthelyi Ilona, aki március 15-én Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott a közigazgatási és igazságügyi minisztertől. Harminc éve, szeptember 15-én volt az első munkanapja az újpesti városházán, ahol szerinte Budapest legprofibb anyakönyvvezetői dolgoztak akkor. – Olyan szeretettel, alapossággal tanították nekem ezt a hivatást, ahogy könyvek, jogszabályok vagy akár az iskola soha nem tudta volna megtanítani – mondja.

Diákkorában még nem tudta pontosan, hogy milyen hivatást választ majd, de abban biztos volt, hogy emberekkel szeretne foglalkozni, mások ügyeit segíteni. 1979-ben született a fia – aki szintén kormánytisztviselő lett –, és Ilona a gyeses évei végén határozta el, hogy az Államigazgatási Főiskolán szeretne tanulni. Felvételi követelmény volt az egyéves tanácsi gyakorlat, így került a városházára és a közigazgatásba. Azt még nem sejthette, hogy ez egy életre szóló frigy lesz a közigazgatással és az újpesti városházi épülettel is. A három évtized alatt a céljai mit sem változtak: segíteni, könnyebbé tenni az emberek életét, egyszerűsíteni az ügyintézést.

– Mindig az ügyfél a lényeg. Ez a legfontosabb. Nagyon remélem, hogy egy ügyfél sem megy ki elégedetlenül a IV. kerületi anyakönyvi hivatalból. Mert ha olyan kérése van, amiben nem tudunk segíteni, akkor is megpróbálunk mindent megtenni, hogy kiderítsük, hol és hogyan tudná elintézni az ügyét.

Tevékenységének látványos része a házasságkötési szertartások vezetése, ami szerinte leírhatatlanul felemelő, és soha nem válhat rutinná. Az anyakönyvvezető az emberi lét legfontosabb pillanatainak lejegyzője, születés, házasságkötés, halál dokumentálója. De munkája rendkívül összetett, szerteágazó jogismeret, pontosság, empátia szükségeltetik hozzá. És a folytonos változások miatt rendszeres önképzés.

– A hivatásszeretetet nehéz szavakba önteni. Nemcsak az anyakönyvi munkát szeretem, hanem az egész közigazgatást, az újpesti hivatalt, a kollégáimat, a városháza épületét. Ezért soha nem számít, hogy hány órakor kezdődik a munkaidő, és meddig tart. Ha szükséges, akkor hajnaltól késő estig bent vagyok bármikor. Azt szoktam mondani, hogy nekem a Városháza is az otthonom.

Juhász Mátyás