Modern szakrendelőt és uszodát kap Újpest

  •  
  •  
  •  

Hajrá Újpest címmel fogadta el a képviselő-testület Újpest 2014-ig terjedő gazdasági programját, amelyet a szocialisták nem támogatták. A gazdasági program kiemelten foglalkozik a modern szakrendelő létesítésével valamint az uszoda építésével, összhangban az Újpesti Párbeszéd során beérkezett véleményekkel. Nagy István alpolgármester nyilatkozott az Újpesti Naplónak a korszerű szakrendelő megvalósításáról.

– Az újpesti önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött még tavasszal, hogy átveszi a Szakorvosi Rendelőintézetet. Hol tart jelenleg az ügy?
– Újpest mindig elég erős város volt ahhoz, hogy helyben, jó minőségű egészségügyi ellátást biztosítson az itt élőknek. Az újpestiek ezért joggal várják el, hogy ez a jövőben is így legyen.

A kerületi szakrendelőt jelenleg a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet működteti. A kórház tulajdonosa, fenntartója pedig a Fővárosi Önkormányzat.
Valójában az emberek kezdeményezésére született az a döntés, hogy az önkormányzat vegye át a szakrendelőt, mert mi újpestiek mindannyian azt tapasztaltuk, hogy a főváros az elmúlt 20 évben nem volt jó gazdája az újpesti egészségügyi intézményeknek.

A szakrendelő átvétele azt jelenti, hogy a járóbeteg-szakellátás működtetését a fővárosi önkormányzattól az újpesti önkormányzat veszi át. Ennek a folyamatnak első lépése az volt, hogy a döntést követően Wintermantel Zsolt polgármester úr levélben tájékoztatta a kerület szándékáról Tarlós István főpolgármestert. Egy fővárosi rendelet kimondja, hogy amennyiben a járóbeteg-szakrendelés feladatát egy kerületi önkormányzat saját működtetésbe kívánja venni, azt a fővárosi önkormányzat átadja. Erről a Fővárosi Közgyűlésnek kell döntenie, jelenleg erre a döntésre várunk.

– Évek óta téma, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet felújításával javulhatna Újpest egészségügyi ellátása, amelyhez pályázat útján reméltek forrásokat. A döntést magánszemélyek aláírásgyűjtéssel is támogatni kívánták. Változott-e az elgondolás azzal, hogy az újpesti önkormányzaté és nem a kórházé lenne a szakrendelő?
– A járóbeteg-szakellátás helyzete elválaszthatatlan a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetet helyzetétől. A kórház most azért van nehéz, sőt inkább azt mondom súlyos helyzetben, mert a Gyurcsány-kormány egészségügyi „reformnak” nevezett brutális szűkítései és megszorításai miatt a kórház mostanra adósságcsapdába került. Egy ilyen adósságcsapdából ma, egy globális gazdasági válság idején még a legjobb szakmai teljesítménnyel sem tud egy kórház a saját erejéből kitörni. A rossz pénzügyi helyzet következményeként óhatatlanul romlott, és romlik a fekvő- és járóbeteg ellátás színvonala. Ezért pusztán a szakrendelő felújítása (annak átvétele nélkül) nem eredményezne igazi javulást az egészségügyi ellátásban, csak a környezet javulna. Azzal viszont, hogy újpesti kézbe kerül a szakrendelő működtetése, véleményem szerint tehermentesíthetjük, levegőhöz juttathatjuk a kórházat. A másik nagy előnye az átvételnek, hogy átvitt értelemben közelebb kerül a szakrendelő a fenntartójához és az újpestiekhez. A főváros számára Újpest csak egy a 23 kerületből, így az újpesti egészségügyi ellátás is csak egy a sok probléma közül. Nekünk azonban, akik itt élünk, Újpest és az újpesti egészségügy a legfontosabb. Ezért mondom már évek óta, hogy csak a kerületi működtetés jelenthet igazi előrelépést.

Ami pedig a felújítást illeti: annak idején arról döntött az újpesti képviselő-testület, hogy 250 millió forinttal hozzájárul a szakrendelő felújításához. Ezzel akkor nem értettem egyet, mert miért költenénk arra, ami nem a miénk? Ésszerűtlen előterjesztés volt, de megszavaztam, mert az újpestiek egészségügyi ellátásáról volt szó, és akkor nem látszott más megoldás. Ha átvesszük a szakrendelőt, újra kell gondolnunk a kérdést: vajon a felújítás vagy egy új, korszerű szakrendelő építése lehet az üdvözítőbb megoldás? Az Újpesti Párbeszéd eddig feldolgozott kérdőíveiből az már látszik, hogy mindenki korszerű szakrendelőt és ellátást akar, ez ma az első számú elvárások egyike, ám abban már megoszlik az emberek véleménye, hogy újat építsünk-e, vagy a régit újítsuk föl. Azt a megoldást kell választanunk, amely az elérhető források mellett a legtöbb javulást eredményezi az ellátásban.
 
– Van olyan vélemény is, hogy „olcsóbb” lenne egy új szakorvosi rendelőintézet felépítése, mint a régi felújítása. Megnevezte a városvezetés a helyszínt is: a városközponti metró végállomás melletti területen épülhetne fel a rendelő. Az építkezéshez milyen forrásokat vonna be az önkormányzat?
– A szakrendelő átvételével kapcsolatos előterjesztést megelőzte egy döntést előkészítő tanulmány elkészíttetése. A szakértők véleménye szerint a szakrendelés működtetéséhez nem elegendő pusztán csak az állami finanszírozás, önkormányzati támogatásra is szükség lesz majd. A tanulmány kitér a szakrendelő állapotára is, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi felújításának, vagy egy új építésének a költsége nagyságrendileg azonos. Ezért megfontolásra alkalmas ötletnek tűnik, hogy inkább építsünk a kor ellátási színvonalának megfelelő, modern, és a funkcióhoz megtervezett új szakrendelőt a volt Jókai utcai gyermek szakrendelő és a mellette lévő üres telkek helyén. Ennek forrása a saját erő mellett a „régi” Szakrendelő és a volt Szülőotthon értékesítéséből befolyó összeg lenne, de a magas beruházási költség miatt a megvalósítás külső forrást is igényelne, ami származhat fejlesztési hitelből vagy kötvénykibocsájtásból.

– Mikorra várható döntés?

– A városvezetés szakmai szempontból az új szakrendelő építése mellett foglalt állást, ám ezt majd meg kell vitatnia és jóvá kell hagynia az újpesti képviselőtestületnek. De minderre csak a szakrendelő átvétele után kerülhet sor. Így az első lépés a Fővárosi Önkormányzaté. Mi azon vagyunk, hogy a főváros átadás-átvételről szóló megerősítő döntése még a május végén esedékes közgyűlésen megtörténjen. Az újpestiek érdeke az, hogy mielőbb használatba vehessék a korszerű szakrendelőt, ahol a mai kornak megfelelő, jó minőségű ellátást kaphatnak.