Múlt és jövő találkozása a patinás középiskolában

  •  
  •  
  •  

El nem feledhető találkozó: november közepén, a Magyar Tudomány Napja alkalmából Újpest vezetői, díszpolgárai, a kulturális és szellemi, gazdasági élet, a sport- valamit a közélet szereplői találkoznak az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium kertjében, hogy fejet hajtsanak az újpesti, emlékezetünkben élő akadémikusok emléktáblája előtt. Az idei, november 17-én kora délután megtartott találkozón is megtelt az iskola udvara. Civil szervezetek, az önkormányzat, cégek, újpesti családok, a házigazda középiskola képviselői hajtottak fejet a hálás utókor nevében. Urbán Kornél, a középiskola tanára ünnepi beszédében a patinás oktatási intézmény történetén keresztül utalt a képzés és az innováció újpesti eredményeire, a hagyományápolás közösségteremtő erejére. A megemlékezők között az önkormányzat koszorúját Wintermantel Zsolt helyezte el.

Nemes kezdeményezés, önzetlen segítők
A hagyományok ápolását szem előtt tartó újpesti Városvédő Egyesület nemes kezdeményezése már korábban segítőkre talált, így a Magyar Tudomány Napjára több mint tíz esztendeje együtt emlékezik a városvédőkkel az Újpesti Közművelődési Kör, az Újpesti Helytörténeti Alapítvány, a törekvésüket felkaroló Újpesti Vagyonkezelő  Zrt., továbbá az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium, amelynek homlokzatát a helyi akadémikusok emlékét őrző márványtáblák díszítik. A civil szervezetek, az iskola és a vagyonkezelő Zrt. hagyományteremtő erejét, a nemes szándék folytatását Újpest Önkormányzata és követendőnek tartotta. Napra pontosan egy éve annak, hogy   Wintermantel Zsolt kezdeményezésére a Városházán írásos megállapodásba is foglalták az önkormányzat csatlakozását, szerepvállalását.

Újpest hírét vitték
A diákok műsorát követően Urbán Kornél, az iskola tanára ünnepi beszédében kiemelte:megtisztelőnek tartotta ,  hogy éppen iskolájuk falára kerültek azok a márványtáblák, melyek hirdetik a hálás utókor emlékezetét, felhívják a figyelmet azokra, akik a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiként munkájukkal és tehetségükkel segítették Újpest fejlődését. Hangsúlyozta: intézményük oktató-nevelő munkájában is jelentős ez a tény. Az akadémikusok szellemiségén, példaértékű életútjukon keresztül jut el az üzenet a ma diákságához, segíti a ma tanárainak célkitűzését. Az ünnepi beszédben közel egy évszázados történet elevenedett meg, mely során ismét megtapasztalta a hallgatóság a város, egy közösség erejét. Az intézményt ugyanis a helyi polgárok akaratából, a város által adományozott telken és további pénztámogatással építették fel. A múlt és a jelen találkozik most is –emelte ki többek között ki Urbán Kornél, és utalt azokra a családi tradíciókra, az ünnepségen is jelen lévő leszármazottakra, akik az  iskolához kapcsolódó tevékenységükkel  társadalmi bázisát is szélesíthette az intézmény. Örömmel szólt arról is, hogy Újpest polgármestere, egyik helyettese, a képviselő-testület két tagja egykoron az iskola tanulója volt.

Koszorúzás, főhajtás
A köszöntőt követően Wintermantel Zsolt Újpest Önkormányzata nevében koszorúzott. Elhelyezte az emléktáblánál az MTA koszorúját Nagy Miklós, az akadémiai számítógép hálózatot üzemeltető intézet igazgatója. Az Újpesti Városvédő Egyesület nevében Dr. Kovács Ivánné és Iványi János, az Újpesti Közművelődési Kör képviseletében Dr. Kőrös András, az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében Dr. Telek Zoltán, az igazgatóság elnöke koszorúzott. A házigazda oktatási intézmény koszorúját Kasza Gyuláné igazgató helyezte el. Koszorúzott a Laziczius család képviseletében Nagy István Gábor valamint Laziczius Ádám.

Az ünnepséget most is baráti találkozó követte, amelyen a pohárköszöntőt Dr. Kovács Ivánné, a városvédők elnöke mondta. Kiemelte az összefogás, a szeretet és a közösség csodákra képes erejét, erre emelte, a jelenlévőkkel együtt, poharát.

B. K