NAGY ISTVÁN SZOCIÁLIS ALPOLGÁRMESTER KÖZLEMÉNYE

  •  
  •  
  •  

Dr. Trippon Norbert alpolgármester az Újpesti Naplóban – amire eddig még nem volt példa – kezdeményezte rendkívüli értekezlet összehívását. Az értekezletre „elvárta” a Szociális Osztály vezetőjét is, témája a „segélyért munka”, finomabban a munkajövedelmek és a segély összhangjának megteremtése, a segélyezettek munkába állítása.

 

Az újpestiek tudják, hogy önkormányzatunknál a szociális ügyek, a közhasznú foglalkoztatás terén mindig rendben mentek a dolgok. Munkánkat a Szociális törvény keretei között végeztük. Így van ez ma is, erre mindenkor számíthatnak.

Éppen ezért – újpest szociális ügyekkel megbízott alpolgármestereként – nem veszek részt a dr. Trippon Norbert alpolgármester kezdeményezte megbeszélésen a „segélyért munkát” témában, és erre utasítottam a Szociális Osztály vezetőjét is. Sem én, sem munkatársaim nem pazaroljuk az időt és az adófizetők pénzét politikai propaganda akciókra.

Sajnos az említett kezdeményezés nem tekinthető másnak, mivel minden szakmai alapot nélkülöz. Jogásznak sem kell lenni ahhoz, hogy tudjuk, a segély mellett nem végeztethető munka. Sőt Magyarországon még jogerősen elítélt, köztörvényes bűnözőket sem lehet csak úgy közmunkára fogni. A munkáltatásra szigorú törvények, jogszabályok vonatkoznak. Az a rendszeres munkavégzés, amely után a munkáltató nem fizet adót, járulékot, bújtatott foglalkoztatás, közismert nevén fekete munka. Kollégám tehát azt kezdeményezi, hogy az újpesti önkormányzat – visszaélve a segélyezettek kiszolgáltatott helyzetével – feketén foglalkoztasson olyan embereket, akiknek az MSZP kormány felelőtlen politikája miatt nincs állandó kenyérkeresete.

Magyarország több éve szenved az efféle ügybuzgó „szocialista” reformoktól, amelyek valójában átgondolatlan megszorítások, s épp ezért sorra kudarcot vallanak. Hol az emberek szavazzák le őket, hol az Alkotmánybíróság semmisíti meg.

Ha van munka, akkor nem közmunkát kell végeztetni segélyért, hanem rendes munkahelyeket kell teremteni. Ez a tiszta és törvényes megoldás. Erről szívesen folytatunk megbeszéléseket bárkivel.

Az önkormányzat működtetése, egy kerület vezetése komoly feladat, amihez az ifjonti buzgalom és a propaganda kevés, nem árt hozzá némi szakmai tudás, tapasztalat – de főképp a valós viszonyok bizonyos szintű ismerete.