Nagyböjt üzenete

  •  
  •  
  •  

Nagyböjt a húsvétot megelőző negyven napos időszak. A tényleges ételmegvonás ma már csak jelképes, sokkal inkább lelki tisztulást, feltöltődést takar a Húsvét előtti több mint egy hónap. Az újpesti történelmi egyházak képviselőinek gondolatai nagyböjtről.

A húsvéti előkészület szent negyven napja, a magyar elnevezésben: nagyböjt, ami idén február 10-én kezdődött hamvazószerdával. Nagyböjtben nem az ételről való lemondás a legfontosabb, ez ma már csak jelképes. Ez az egyszerűség, a józanság ideje. Jézus a megújulásra, lelki feltöltődésre hív. Magatartásunknak is bizonyos komolyságot kell tükröznie. Ne féljünk attól, hogy mások látják azt, hogy következetesek vagyunk a keresztény értékekhez, hagyományokhoz! Ne gondoljunk nagy dolgokra. Törekedjünk a lelki összeszedettségre és ha szükséges mondjunk le olyan dolgokról, amelyek eltérítenek ettől. A böjtnek nagy a tétje: milyen a teherbírásom, meddig tart a terhelhetőségem. Ki válik majd belőlem: hűséges János, megfutamodó Péter, vagy egy áruló Júdás?
Horváth Zoltán esperes plébános

A böjt sokféle értelmét ismerjük, amely a keresztény tanítással is összeegyeztethető. Az általam kiemelt értelmezés, amelyre Ézsaiás próféta utal: „Ne zárkózz el testvéred elől!” (Ézsaiás 58,7.) A böjti úton ismerhetjük fel, Jézus tanítására és szenvedésére figyelve, hogy életünkben Krisztus munkálkodása által az embertársak testvérekké válhatnak. Ez a testvérszeretet indíthat bennünket arra a felelősségre, amelyben egymás terhét tudjuk hordozni. Így lehet értelme minden olyan aktív vagy passzív életmódnak, ahol megerősödik az egymás iránti elköteleződés. Ez a küldetésünk nem öncél saját magunk megváltására, hanem isteni mandátum emberi, közösségi méltóságunk megőrzésére. Az étkezés kontrollja, a szórakozás átgondolása, a mértéktelen fogyasztás elutasítása böjti feladattá válhat, amelyben felismerjük embertársaink szükségét és reményét. Ehhez kívánok mindenkinek áldott böjti készülődést.

Solymár Péter evangélikus lelkész

„Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Máté 9,15)

1. Nincs szükség böjtre
Jézus elhárította a képmutatók felelősségre vonó szavát, hogy ti. tanítványai miért nem böjtölnek: magát vőlegényhez hasonlítva, jelenlétének örömét hirdetve, elutasította a böjtöt.

2. Szükség van a böjtre
A tanítványoktól viszont elvétetett a Vőlegény: Jézus a kereszten váltsághalált halt, magára vállalva a világ bűnét. Itt volt az ideje a böjtölésnek!

3. Nincs szükség böjtre
De mégis: harmadnap feltámadott; 40 napig még testi értelemben is, pünkösd óta lelkileg, a Szentlélek által Jézus közöttünk van! Félre a böjttel!

4. Szükség van a böjtre
Hazudnánk, ha azt mondanánk: bűntelenek vagyunk és zavartalan a kapcsolatunk Istennel. Ha a Vőlegénytől távol érezzük magunkat, ha átjárja szívünket a megváltás szükségszerűsége: böjtöljünk és sírjunk! De a győzelem Krisztusé!

Loránt Gábor református lelkész