Nagyböjt üzenete

  •  
  •  
  •  

A húsvétot megelőző negyven nap hagyományosan nagyböjt időszaka. A keresztény közösségekben negyven napos előkészület és bűnbánat ideje. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére a hitben való elmélyüléssel, kiengesztelődéssel és a lemondással készülünk. Nagyböjti gondolatok az újpesti történelmi egyházak szemével.

Nagyböjti programunk Jézus felhívása Márk evangéliumából: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumnak!” A böjt valamitől való önmegtartóztatást jelent. Nem lehet sportteljesítmény, sem fogyókúra. Az imádságos böjt megtanít önfegyelmezésre, melyre olyan nagy szükség volna ebben a kapkodó, rohanó, ideges, indulatokkal teli világban. De az a legfontosabb cél, hogy akaratunkat az Istenéhez igazítsuk. Ahhoz az isteni akarathoz, mely számunkra meghozza a megváltást, az emberhez méltó boldogságot.
A bűnbánatban, imában, böjtben megtisztult lélek felszabadul, derűs lesz, úrrá lesz rossz szokásain, vágyain – mondja Horváth Zoltán plébános, Újpest díszpolgára.

– Náluk protestánsoknál nem az étkezés dominál, nagyböjt az elmélkedés időszaka. Olyan negyven nap, amikor többet imádkozunk és forgatjuk a Bibliát, és jobban figyelünk a keresztre. Ez az időszak nem rólunk, hanem Jézusról szól, arról, mit tett értünk. Ha ezt észrevesszük, saját életünkben is meglátjuk, mit tehetnénk másként. Nyugat-európai protestánsoknál megfigyelhető egy, a saját szükségletekre is figyelő, a túlfogyasztást kontrolláló magatartás. Ilyenkor ajánlásokat fogalmaznak meg, hogy kevesebbet használják az autójukat, kevesebbet néznek tévét vagy a számítógép-használatot csökkentik – mondja Solymár Péter evangélikus lelkész.

– Sok bibliai példát ismerünk, amikor valakit igazságtalanul bebörtönöztek, nem is beszélve a történelemből is jól ismert koncepciós perek alapján elítéltekről. A Biblia szerint az igazi böjt a jogtalanul fogva tartottak szabadon bocsátása. Van olyan ország, ahol ez ma is aktuális, élő probléma. A mi feladatunk (vagyis az igazi böjt): a Krisztus váltsághaláláról és feltámadásáról szóló evangélium („jó hír”) hirdetése. Az igazi böjt másfelől: cselekedet a szolgaság ellen. Lelki értelemben a bűn rabszolgái vagyunk, feladatunk Isten szabadításának hirdetése. Harmadrészt az igazi böjt cselekedet a szükség ellen. A testi szükségletek kielégítése terén (étel, ital, ruházat) egyre nagyobb hiányok merülnek fel: lássuk meg a szükségleteket! Ez nem annyit jelent csupán, hogy a kéregetőknek egy százast vetünk, hanem a gondjukat kellene felvállalni! És megint csak lelki értelemben: a lelki éhezés és lelki szomjazás ellen lépni fel – „ne zárkózz el testvéred elől!” Az igazi böjt tehát nem valami – dolgoktól való – elfordulás (pl. étkezési tilalom), hanem felebarátainkhoz történő odafordulás: és nem csak időszakosan (a böjti időben), hanem állandó jelleggel. Ennek forrása pedig maga Jézus Krisztus böjtje – mondja Loránt Gábor református lelkész.

Összeállította: M. Orbán András