Ne akarjunk kicsik lenni

  •  
  •  
  •  

Nem túlzás állítani: korszakhatárhoz érkezett Újpest jövőképe. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság november 19-i ülésén ismertette az M-TEAMPANNON Kft. képviseletében Koszorú Lajos vezető építész a Főtér-program részletes elképzeléseit.

(a részletes tervdokumentáció képanyagát a galériában, a szöveganyagot pdf formátumban a hirdetmények között találhatják )

A bizottság elnöke, Wintermantel Zsolt kiemelte: az előkészítő tárgyalásokat folytató stratégiai csoport tagjaként is megtapasztalhatta, hogy pártoskodás nélküli, ciklusokon átívelő egyetértő akarat szükséges a sok szempontból hatalmas erőpróbának tekinthető, de kivitelezhető elképzelés megszületéséhez. Ezt a gondolatot a bizottság minden tagja egyöntetűen elismerte, amint meglepő egyetértésben méltatták a valóban látványos rekonstrukció tervezetét.
Felmerültek ellenvetések a háromlépcsős rekonstrukciós munkálatok folytonosságát érintően: aggodalomra adott okot a negatív példaként felemlegetett, hajdan Káposztásmegyerig szánt metróterv torzója. Dr. Trippon Norbert, az ágazatért felelős alpolgármester részletesen a bizottság elé terjesztette a megvalósításhoz szükséges ütemtervek megvalósításának a lehetőségeit. Kiemelte, hogy az országos viszonylatban is egyedülálló téregyüttes olyan közösségi hellyé válhat, amely nem csak Újpestnek, de az egész fővárosnak jellegzetes emblémájává emelkedhet.   
-Hosszas és kemény tárgyalások sorozatával sikerült egységes álláspontot kialakítani a megvalósítási ütemterv legkedvezőbb lehetőségére – fejtette ki a véleményét az alpolgármester. – Két lehetőség adódott: vagy egyszerre vágunk bele a munkákba, kockáztatva az anyagi lehetőségek megteremtését, vagy három lépcsőben dolgozzuk ki a megoldásokat. A kiemelkedő szakmai igényességgel dolgozó M-TEAMPANNON tervező iroda gárdája is az utóbbit javasolta, ami a mi elképzeléseinkkel is egybevág. Újpest önkormányzata csak úgy vághat bele felelősséggel egy méltán korszakalkotó rekonstrukció munkálataiba, ha a kínálkozó, többek között uniós pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva, de okosan átgondolt lépésekből építkezve alkotjuk. Amennyiben a terveink szerint tudjuk tartani a kivitelezés megkívánta feladatokat, úgy Újpest elkövetkező évszázadát meghatározó közösségi terét alkothatjuk meg. Amint a bizottsági ülésen is elhangzott: ne akarjunk kicsik lenni.