Ne menjünk a jégre!

  •  
  •  
  •  

Megjött a tél, a Vízirendészeti szolgálat szeretné, ha ebben az évben csökkennének a balesetek, ezért indokoltnak tartja, kellő időben felhívni a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire. Az ezt szabályzó rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember előtt ismertek.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
    éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
    járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
    kikötők és veszteglőhelyek területén,
    folyóvizeken.

Teherbírást csökkentő tényezők:
    fenékről előtörő kisebb, nagyobb források
    csatorna bekötések
    áradás, apadás által kialakított jégmozgás
    felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.

Folyóvizeken jellemző, hogy a már beállt jégmezőre újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos! A folyóvizek vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható.

Több napos melegebb idő hatására a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni.

Ajánljuk még, hogy azokon az állóvizeken, ahol a lakosság tömeges megjelenése várható, pl.: szabadstrandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó, nagyfelületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.

Akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, és a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni! Jégkitermelés, vagy más – jégen történő – munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni, és mentőeszközt biztosítani.

(Egy példa arra, hogy mit tehetünk baj esetén. Persze a legjobb a tűzoltókat is hívni!)Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.

A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a vízirendészet fokozottan ellenőrizni fogja!

Felhívásunk betartása, az állampolgárok törvénytisztelete megelőzheti a tragikus balesetek bekövetkezését.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság