•  
  •  
  •  

Elég néhány kattintás a www.ujpest.hu oldalán s azonnal szembeötlő, hogy Újpest közösségét a formálódó városkép mellett egy alapvető téma foglalkoztatja – nem csak a nyári meleg miatt – mostanában szenvedélyesen: egy újpesti uszoda léte vagy nem léte.

Sok pozitív visszajelzést kap a városvezetés a virágba borult utcákról, rendeződő parkokról, modern városközpontokról, jövőt építő beruházásokról. Ám Újpest, Duna-parti léte ellenére sem tud fürdésre alkalmas helyszínt biztosítani a lakosai számára – legalábbis ez idáig nem. A legutóbbi testületi ülésen egyhangú döntés született: nem mehet így tovább. Azönkormányzat vezetése - az UTE Szálloda és Sportközpont Kft.–vel együttműködve – részben ezt a hiányt, részben a „vizes” versenysportok működésének feltételeit kívánja pótolni a Fővárosi Vízművek Zrt. Kemény Zsigmond utcai sporttelepének déli részén – a Duna-sor és a Tímár utca sarkánál egy többmedencés sportuszoda komplexum megvalósításával.
Mindez ma már nem csak elképzelés, bizonytalan ígéret. Egy olyan tulajdoni konstrukció biztosítja az újpestiek által látogatható uszoda jövőjét, amely csak akkor lép érvénybe, ha a helyiek számára is biztosítja a sportolási lehetőséget. 
A tervezet előkészítése során, a legfőbb szempont az volt, hogy a létesítmény Újpest egész lakosságát szolgálja, az iskolai úszásoktatást éppúgy biztosítsa, mint a felnőtt közönség sportolási igényeinek kielégítését.
-A projekt megvalósításához szükséges döntések megszülettek, így az engedélyezési eljárás lefolytatását követően megkezdődhet az építkezés – nyilatkozta a döntésről az előterjesztést szorgalmazó alpolgármester, dr. Trippon Norbert. – Mindezek eredményeként az Új Uszoda megnyitásával egy korszerű, modern, a mai kor követelményeinek minden szempontból megfelelő sportuszodában tudunk sportolási lehetőséget ajánlani az újpestieknek. A beruházóval folytatott előzetes egyeztetések során tisztázódott, hogy a létesítmény az UTE sportolóin és a Vízművek dolgozóin kívül lényegében Újpest egész lakosságát szolgálja, amennyiben lehetőséget biztosít az iskolai úszásoktatásra éppúgy, mint a felnőtt közönség sportolási igényének kielégítésére. Az 50 m-es medencéhez 820, míg a 33-as medencéhez 162 fő befogadására alkalmas lelátó épül, ami a létesítményt alkalmassá teszi kisebb versenyek, illetve tornák lebonyolítására is. Mindez városunk hírnevét is öregbíti a jövőben.
Az Új Uszoda városunk olyan maradandó szimbóluma lehet, mint az Új Főtér vagy az új élményfürdő.