November 13: a Magyar Nyelv Napja

  •  
  •  
  •  

Az emberek folyton beszélnek. Mióta megszülettek, szavak zümmögnek köröttünk… Ki merészeli azt állítani, hogy nem mindenki nyelvész, hogy nem mindenki született szakember?” (Kosztolányi Dezső)

November 13-a idén először volt a magyar nyelv napja. Az országgyűlés ugyanis szeptember 26-án egyhangúlag, 339 igen szavazattal (kivételesen ellenszavazat és tartózkodás nélkül) november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította, hogy évente egyszer a közfigyelem ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre. Miért éppen november 13-a? Ugyanis e napon tették a magyart államnyelvvé 1844-ben.

Magyarul mintegy tizennégy-tizenöt millióan beszélnek a Földön. Ez nem sok, de nem is kevés.

A világon több ezer élő nyelv van. Ha azt nézzük, hogy a világon hányan beszélik nyelvünket, akkor körülbelül a hatvanadik helyet foglaljuk el. Európában a tizenkettedik helyen vagyunk. A kilencvenes évek adatai szerint a világ egyetemein huszonhárom országban, hetvennyolc egyetemen oktatják a magyar nyelvet.

A 18. század végén Herder azt jövendölte, hogy a szláv, német és román nyelvek közé ékelődött magyar ki fog veszni a világból. Kosztolányi Dezső, a több nyelven értő költő és író egy bő évszázaddal később így válaszolt erre: „Veszedelmes dolog jósolgatni, azonban mi már megszoktuk az ilyen haláljóslatokat is, s bizonyos edzettséggel nézünk vele farkasszemet. Parasztjaink azt tartják, hogy akinek holt hírét költik, az sokáig él. Úgy látszik, ez a népekre és nyelvekre is áll…”

Álljon itt néhány nyelvi érdekesség e neves nap alkalmából:

Palindromok (oda-vissza olvasva ugyanaz): „Csupa piros a fasori papucs.” vagy „Ön ejtette ki talán már a kisadi-hidasi karámnál a tikettet, Jenő?” (Grétsy László)
Visszafelé olvasva különbözőek: „Római fővezér – rézevő fia, Mór.” (Babits Mihály)
A leghosszabb magyar településnév: Nyugotifelsőszombatfalva (24 írásjegy, 22 betű, mai Románia, Brassó megye).

Mesterségesen képzett leghosszabb szó:

eltöredezettségmentesítőtleníttethetetlenségtelenítőtlenkedhetnétek (67 írásjegy)
És végezetül egy kis nyelvtörő (de kimondani ám, hangosan és gyorsan!): „Sztreccs strucc cucc” és a nagy klasszikus, sebesen, gyerekeknek is: „Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papi pipa papi fapipa.”

(Forrás: internet)

S, hogy milyen imádnivalóan változatos a myagr nyelv? Íme egy kis ízelítő, Sinkovits Imre aelőadásában (magyarul tanuló külföldieknek ne mutassuk meg, mert könnyen elmehet a kedvük az egésztől)