Nyári diákmunka az önkormányzatnál

  •  
  •  
  •  

Idén is meghirdette a nyári diákmunka programot a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A programban részt vehetnek:
– nappali tagozaton tanuló diákok,
– akik a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program – befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
– akik közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
– akik foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás mértéke a bruttó munkabér 100 százalékig terjedhet, de szakképzettséget igénylő munkakör esetében a havi 91.500 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig a 78.750 Ft/fő/hó összeget nem haladhatja meg. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. A program augusztus 31-ig tart.

A programba történő belépéshez a nappali tagozatos diáknak az alábbi okmányaival kell a munkaviszony kezdete előtt a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályára bemennie annak érdekében, hogy a programba nyilvántartásba vegyék:
– személyi igazolvány,
– lakcímkártya,
– TAJ kártya,
– adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, és
– érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás.

Újpesten az alábbi foglalkoztatási osztályon kell regisztrálni:

Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály, Budapest, Kassai utca 24/B., telefon: 06-1-390-2400, 06-1-390-2401, 06-1-390-2402; e-mail cím: fmkkassaiutca@lab.hu.