Nyolcvanöt év után

  •  
  •  
  •  


Felgyorsultak az események a 85 éves újpesti gyermek- (és felnőtt)szakrendelés jövőjével kapcsolatban. Dr. Derce Tamás polgármester kezdeményezésére tárgyalásokba kezdtek a Fővárosi Önkormányzattal, a megbeszélések egyelőre várakozó állásponton pihennek, bár a polgármester némileg elbizonytalanodott a tárgyalópartnerei tekintetében, mondván: „milyen hivatal az, ahol azt sem tudja az ügyfél, kihez forduljon?!”

Zavartalan ellátást
 
Az ügyben hosszú ideje folynak tárgyalások a főváros és a kerület között. 2007. szeptemberében tartott egyeztetésen a főváros képviseletében Dr. Szolnoki Andrea elnök asszony megfogalmazta a Főváros azon tulajdonosi szándékát, mely a Károlyi Kórház tevékenységi köréből a gyermek szakrendelés feladatait kiemelné, és a szakfeladatot átadná a Heim Pál Kórháznak. A Heim Pál Kórház a továbbiakban a Budapest, XIII. kerület Gyöngyösi utcai és a szakrendelőjében biztosítaná az újpesti gyermekek szakellátását.
 
Ezt a konstrukciót azonban Újpest képviselői nem látják elfogadhatónak, mivel gyermek-szakellátás kerületen belül, zavartalan módon kívánják biztosítani.
 
2007. decemberében megoldásként felmerült, hogy Újpest vegye át a kerület teljes járóbeteg-szakellátási feladatát a szükséges ingatlanokkal együtt – vázolta az önkormányzat szándékát a polgármester -, és a továbbiakban saját hatáskörben működtesse. Az átvétel és a továbbműködtetés lehetőségeire a kerület szakértői anyagot készíttetett, mely rámutatott arra, hogy a szakellátás egésze közel nullszaldósan működtethető megfelelő beruházás mellett, amennyiben az önkormányzat átveszi a feladatot. A gyermek-szakellátás működtetése önmagában mindenképpen veszteséges, folyamatos működési támogatást igényel.
 
A megbeszélésen dr. Derce Tamás polgármester kifejtette, hogy Újpest nem kívánja a járóbeteg-szakellátást átvenni, viszont szeretné, ha a gyermek szakrendelő a kerületen belül maradna. Megoldásként javasolta, hogy a főváros és a kerület közös tulajdonában álló Jókai utcai épületet és a fővárosi tulajdonban lévő volt szülőotthon épületét értékesítsék, a befolyt összegből beruházva, a fővárosi tulajdonban lévő Pozsonyi utcai épületben emeletráépítéssel a gyermek szakrendelő elhelyezhető.
 
Saját lábra állni a kérdésben
 
-Az elképzelések megvalósíthatóak lennének – véli dr. Trippon Norbert gazdasági ügyekért felelős alpolgármester. – Az említett intézmények nehéz helyzetét tükrözi a tetemes működési hiány, míg a beruházások, felújítások elmaradása a lepusztult ingatlanokban és elavult eszközparkban öltenek testet.
A fentiekben lefestett kép nem méltó egy olyan nagyvároshoz, mint Újpest, ezért Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata a betegközpontú egészségügyi ellátás szellemében, olyan hosszú távú, az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztését célzó stratégián dolgozik, mely az újpesti lakosok számára biztosíthatja a megfelelő színvonalú egészségügyi szolgáltatást.
A város vezetésének álláspontja szerint Újpestnek, mint nagyvárosnak, ebben a kérdésben is a saját lábára kell állnia. Az ellátás minőségének javítását – az adott egészségügyi ellátásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartása mellett – gyermekeink megfelelő színvonalú gyógyításával kell kezdeni. 
Tekintettel a jelenlegi Jókai utcai gyermekszakorvosi rendelő rossz állapotára, megfogalmazott céljainknak csak egy új, korszerű gyermekorvosi szakrendelő kialakításával tehetünk eleget. Ezen irányú törekvéseink értelmében Önkormányzatunknál elindult az előkészítő, szakmai munka melynek keretében – az ellátás feltételrendszerének biztosítása céljából – megkezdődtek az egyeztetések a Fővárosi Önkormányzattal, illetve az átalakítás és működtetés költségeinek becslésére vonatkozó számítások is. Az előzetes becslések szerint a beruházás eredményeképpen megvalósuló Új Gyermekorvosi szakrendelő nagyságrendileg 250 millió forint anyagi hozzájárulást igényelne Önkormányzatunktól. A beruházás nemcsak új épületet, hanem új, folyamatosan bővülő eszközparkot is jelentene.
Az elképzelések szerint a Jókai utcában működő gyermekorvosi szakellátásnak a Pozsonyi utca 23. szám alatti orvosi rendelő adna otthont. A gyermekszakorvosi rendelő elhelyezésére kiszemelt épület az újpesti lakóteleppel egy időben, 1976-ban épült. Ebből adódóan elengedhetetlen a rekonstrukció, melynek célja nem lehet más, mint a mai igényeknek megfelelő terek kialakítása. Az épület felújításával és egy szint ráépítésével három emeleten a kornak megfelelő színvonalon biztosítani lehetne az orvosszakmai programban megfogalmazott igényeket.
 
Nem csak álom
 
A tervek szerint a földszinten kapna helyet a röntgen, a labor mintavétel, a központi recepció, valamint a kiszolgáló helyiségek. Az első emeleten szakrendelők várnák a betegeket, amelyek közül a legnagyobb területet a fogászati rendelők foglalnák el. Az új tetőtéri szinten lennének a tornatermek, az ortopédiai szakrendelés, illetve az öltözők és az irodák. Az új épületben biztosítani szeretnék az akadálymentes közlekedést, ennek megfelelően lift beépítését tervezik, valamit a főbejárat előtt lévő rámpák a mai előírásoknak megfelelő lejtés szerinti átépítését és kétsoros korláttal történő kiegészítését. Kialakításra kerülne továbbá a tűz- és vagyonvédelmi rendszer is.
-Bálint Andrea korábbi önkormányzati képviselő, szakpolitikus és kisgyermekes édesanya szerint az Új Gyermekszakorvosi rendelő létrehozásával olyan korszerű, nagyvároshoz méltó egészségügyi intézmény alakulhatna, mely egyrészt biztosítja Újpest gyermekeinek gyógyulását, egészségmegőrzését, másrészt lefekteti Újpest egészségügyi ellátórendszerének egyik alappillérét – állítja meggyőződéssel az alpolgármester. – Az újpesti önkormányzat bízik abban, hogy a Fővárossal folytatott tárgyalások eredményesek lesznek, és az Új Gyermekszakrendelő nem csupán elképzelés marad, hanem kézzelfogható eredménye lesz a közös munkánknak, ami reprezentálja újpesti identitásunkat, összefogásunkat, melyre mindannyian büszkék lehetünk.
 
 

A főváros – egyelőre – kivár
 
A főváros képviselői az alapgondolattal – miszerint az ingatlan értékesítés fedezze a szakrendelő elhelyezésének költségeit – egyetértve megkérdezték, hogy a beruházást miért nem a 7 emeletes felnőtt szakrendelő épületében tervezik, ahol egy helyen és költség-hatékonyan tudna működni a gyermek és a felnőtt szakellátás? A kerület véleménye szerint ez a beruházás több pénzt igényelne, és jóval tovább tartana, mint az általuk javasolt Pozsonyi utcai helyszín – ahol már kiviteli terv is készült -, ugyanakkor a felnőtt és gyermek szakellátás nem volna többé szétválasztható.
 
-A Főváros részéről felvetődött – nyilatkozta az Újpesti Naplónak Horváth Csaba főpolgármester-helyettes -, hogy a működtetés helyszíne a Pozsonyi utcában ily módon megoldódna, de a Főváros a veszteséges működést finanszírozni továbbra sem tudja. Amennyiben Újpest a működtetést átveszi, abban az esetben a veszteség a kerületet terheli. Polgármester úr a működtetés átvételét jelenleg nem tartotta időszerűnek, viszont felajánlotta, hogy a kerületi önkormányzat a működési veszteségek pótlásához hozzájárulna, és erre támogatást szerezne a XV. kerülettől is, mivel az ottani gyerekeket is itt látják el, ezáltal hárman (főváros, IV., XV. kerület) állnák a költségeket, mely így egyik felet sem terhelné túlzottan.
A megbeszélés végeztével a résztvevők egyező szándékkal megállapodtak abban, hogy a kerület által javasolt megoldást közelebbről is megvizsgálják, áttekintve egyúttal több, a főváros tulajdonában és a kerület használatában lévő ingatlan helyzetét is, és előkészítenek egy megállapodást, mely a kérdést megnyugtatóan rendezni tudja.
A Fővárosi Egészségügyi Bizottság 2008. február 21-i ülésén elfogadott egy előterjesztést a Görgey Artúr u. 30. szám alatti ingatlan járóbeteg-szakrendelő működtetése céljára, tíz évi határozott időtartamra történő bérbeadására vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírásához. A kérdést több oldalról is megvizsgálva, megerősítem, hogy a Főváros részéről feltétlenül méltányolandó a kerület azon igénye, miszerint a gyermek-szakellátás alkalmas körülmények között, a kerületben maradva továbbra is szolgálja a lakosságot.
A probléma kölcsönösen elfogadható megoldására az alábbi lehetőségek kínálkoznak:
 
a)      Az egészségügyi feladatok ellátásának a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztásáról szóló 23/1992. (VII.30.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján – a kerület saját kezelésébe veszi a teljes járóbeteg-szakellátást, a gyermek szakrendelővel együtt. A feladathoz a főváros átadja a Jókai utcai és a Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakrendelő épületek tulajdonjogát. Ezzel a megoldással a kerület saját hatáskörben járhat el a szakellátások elhelyezése, működetése és az ingatlanok felhasználása ügyében.
b)     A kerület átveszi a gyermek-szakellátás működtetésének feladatát, a gyermek-szakellátás a Jókai utcából áthelyezésre kerül, és a Jókai utcai ingatlant a kerület és a főváros közösen értékesíti. Ebben az esetben a kerület önállóan működteti a gyermek-szakellátást, a helyszín kialakítását a Jókai utcai ingatlan értékesítéséből származó kerületi bevétel teljes körűen fedezi. Számolni kell azonban azzal, hogy az önállóan működő gyermek-szakellátás tipikusan veszteséges.
c)      A kórház a járóbeteg-szakellátást a Bizottsági döntéssel támogatott módon kiszerződi, így a teljes szakellátást a nyertes pályázó saját kockázatára a kerületben működteti. Ebben a konstrukcióban is felszabadul a Jókai utcai szakrendelő, mely a fentiekhez hasonló módon értékesíthető, a bevétel a gyermek szakrendelő áthelyezésére és az ellátás céljára szánt épület rekonstrukciójára fordítható.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kerület igényének megfelelően mindhárom megoldás alkalmas arra, hogy a gyermekellátás a továbbra is kerületben maradhasson. Kiemelném, hogy a fővárosi tulajdonú volt újpesti szülőotthon hasznosításáról a fenti kérdéstől függetlenül lehet megállapodni, de ez esetben csak olyan megoldás jöhet szóba, Tekintettel, a Kerület Polgármester Úr által jelzett igényére, és figyelembe véve a Fővárosi Egészségügyi Bizottság azon elvi szándékát, hogy a járóbeteg-szakellátás kiszervezését támogatni kívánja, kezdeményeztem, hogy – a fentiekben vázolt lehetőségek szerinti megállapodás elősegítése érdekében – 60 napra a Bizottsági döntés felfüggesztésre kerüljön. Bízva Polgármester Úr ügy iránti elkötelezettségében kértem, hogy a Kerület hivatalos álláspontjának kialakítása érdekében közreműködni, és a Testület döntéséről tájékoztatni szíveskedjék.

                                             ***
         Az újpesti felnőtt-és gyermek szakrendelő helyzete jó példázza, hogy kényszerpályán mozog a Károlyi Sándor Kórház és Újpest Önkormányzata egyaránt – nyilatkozta a témáról lapunknak dr. Hollósi Antal, az önkormányzat Népjóléti és lakásügyi bizottságának elnöke (Fidesz-MPSZ). Újpestiként, orvosként és bizottsági elnökként egyaránt azt a véleményem, hogy az újpesti önkormányzatnak át kell vennie  a gyermek és felnőtt járó beteg szakellátást –  a fővárostól és  ezzel egyidejűleg tulajdonba  kell kapnia a szülészeti és nőgyógyászati osztály, közismert nevén a Szülőotthon épületét.
Sajnos olyan világban élünk, amikor egy-egy egészségügyi döntést pénzügyi számításoknak kell megelőzniük. Ebben az esetben sem történhet ez másként, hiszen egy esetleges átvétel során önkormányzatunknak nemcsak munkáltatói jogkört kell gyakorolnia az orvosok, nővérek, egyéb dolgozók esetében, hanem a tulajdonosi feladatok ellátása során a műszerbeszerzésen, az épület állagának megóvásán át, a felújításokkal is foglalkoznia kell.  Az elkészített hatástanulmány szerint a Görgey úti felnőtt szakrendelő működtetése nullszaldósra „kihozható”, a Jókai utcai gyermek szakrendelő azonban jelenleg évente 60-70 milliós veszteséget „termel” a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek. Ebben az összegben jelentős tétel az, hogy az elavult, korszerűtlen épületnek komoly fenntartási költségei vannak. De gyorsan hozzáteszem: a gyermekszakrendelés más európai országokban is veszteséges, s ennek több – az épület állagától független – oka is van. Álláspontom az: önkormányzatunknak fel kell oldania ezt a méltatlan helyzetet és a költségvetéséből áldoznia kell e célra. Oly módon, hogy a Pozsonyi úti rendelő átépítésével kialakítja a gyermek szakrendelőt, vagy esetlegesen a Görgey úti épületben, a felnőtt szakrendelővel együtt helyezi el. Erre például Zuglóban is találunk jó példát de szóba jöhet a Szülőotthonban való működtetés is. Bármi legyen is a megoldás, az újpesti kisgyermekes családok életén , akik a gyermek szakrendelőben a fülészetet, a gégészetet, a röntgent, a szemészetet, és az ortopédiát felkeresik, javítani kell. Ez utóbbi egyébiránt országos hírű prevenciós feladatokat lát el  korszerű gyógytornát  kínál az agglomerációban élő gyermekek számára is, ezért megmentése
 –orvos szakmai követelmények mellett -erkölcsi kötelességünk is. Ezért álláspontom szerint a komplex / a felnőtt és gyermek járóbeteg szakellátás/ átvétele  jelent megoldást.
                                    ***
Újpest Önkormányzata továbbra is arra törekszik, hogy a járó beteg szakellátás a kerületben maradjon. Dr. Dabous Fayez, Újpest Önkormányzatának egészségügyi tanácsnoka (Újpestért Egyesület) helyteleníti, hogy a felnőtt lakosságnak vagy a kisgyermekes szülőknek más  kerületben, vagy más, Pest-környéki településeken kelljen igénybe vennie, esetlegesen sok kilométernyi utat is megtéve – a szakorvos által nyújtott rendelést.  
         Bár ebben a kérdésben a tárgyalások jelenleg is tartanak, sokféle vélemény hangzik el pro és kontra. Egyben azonos nézetet vallunk mi az Újpestért Egyesület képviselői: nem támogatunk semmilyen privatizációs elképzelést. Az a vállalkozó, aki ma az egészségügybe befekteti a pénzét, csak akkor tudja magának garantálni a hasznot, ha a rendeléseket összevonja, vagy más helyre átcsoportosítja, pusztán „haszonszerzés érdekében” teszi ezt, ami viszont a szakellátás jövőjét veszélyezteti.
         A szakorvosi ellátás természetesen pénzbe kerül, ezt mindenki tudja, anyagi áldozatot kíván a fenntartótól. Mégis úgy vélem, hogy a gyermek szakrendelőt mindenképpen, akár anyagi áldozatok árán is, az újpesti önkormányzatnak kell működtetnie, esetlegesen megosztva ennek költségeit a fővárosi önkormányzattal, és az ellátást szintén igénybe vevő szomszédos kerületek önkormányzataival. Lényeges kérdés az is, hol működjön a gyermek szakrendelő. A Jókai utcai épület réges-régen megérett már a bontásra, több éve, hogy tervek készültek arra is: a szakrendelő átköltözne az előtte átépítendő Pozsonyi úti rendelőbe, majd arról szóltak a hírek: elköltözik Újpestről és a Madarász Kórház Gyöngyösi utcában lévő, XIII. kerületi szakrendelőjébe. Ha a fővárosi önkormányzat ez utóbbi döntését végrehajtotta volna, másfél éve nem lenne már gyermek-szakrendelő Újpesten. A Madarász Kórház gyermekorvosaként, és mint egészségügyi tanácsnok kötelességemnek tartom, hogy lehetőleg minden eszközt megragadjak, hogy mind a felnőtt mind a gyermek szakellátás a lakosság érdekében a kerületen belül megmaradjon.
         A felnőtt szakrendelőt információim szerint nem kívánja átadni a fővárosi önkormányzat az újpesti önkormányzatnak. Ezenkívül legégetőbb és legsürgősebb feladatnak jómagam a gyermek szakrendelő helyzetének mielőbbi megnyugtató rendezését tartom.