Ökumenikus imahét szeretetvendégséggel

  •  
  •  
  •  

Január 20. és 26. között mindennap 6 órakor kezdődnek azok az ökumenikus imaalkalmak, amelyekre az újpesti egyházak, felekezetek hívják esténként az újpestieket.

– Sokadik alkalom már, hogy év elején találkozunk egymással, ráadásul egymás templomában – emeli ki Horváth Zoltán katolikus plébános, Újpest díszpolgára, az ökumenikus imahét létrejöttének ösztönzője. – Az imahét központi gondolatköre az „együtt” gondolat, amely több jelentéssel bír. Jelzi egy közösség együttesét, s azt is, hogy amit lehet, együtt kell megoldanunk, a családban és adott esetben a városunkért is közösen kell munkálkodnunk a cél érdekében. Úgy gondolom, a hívőket megszólítják az ökumenikus imahét eseményei. Természetesen nem lehet elvárni, hogy mindenki a hét minden egyes napján részt vegyen az imaalkalmakon, de egy-egy elkötelezett magra most is számítunk. Mások egy-egy estét tudnak velünk tölteni. Abban bizonyos vagyok, hogy a többiek is lélekben ott lesznek, a háttérben imádkoznak. 

Minden este az imaalkalmak után közös agapé, szeretetvendégség lesz a helyi közösségi teremben, amely egymás megismerésének is kiváló alkalma. Minden jó szándékú embert szeretettel várunk, vallástól, felekezettől, világnézettől függetlenül – teszi hozzá Horváth Zoltán, az Egek Királynéja-főplébánia plébánosa.

B.K.

Az imahét programja 

Január 20, hétfő: Együtt… Egymásnak hálát adunk Isten kegyelméért. Szent József katolikus templom (Nap u.–Tél u. sarok). Igét hirdet Szigethy János református lelkész.

Január 21., kedd: Együtt… Semmilyen lelki ajándékban nincs hiányunk. Káposztásmegyeri református új templom (Bőröndös u. 17.) Igét hirdet Tomka Ferenc katolikus plébános.

Január 22., szerda: Együtt… Megerősítjük, hogy Isten hűséges.Egek Királynéja-főplébániatemplom (Szent István [piac]tér)Igét hirdet Mészáros Kornél baptista lelkipásztor, főtitkár.

Január 23., csütörtök: Együtt… Közösségbe vagyunk elhíva Baptista imaház (Kassai u. 26.)Igét hirdet Horváth Zoltán katolikus plébános.

Január 24., péntek: Együtt… Keressük a megegyezést.Káposztásmegyer, római katolikus templom, közösségi ház (Tóth Aladár u. 2.)Ifjúsági alkalom is egyben!Igét hirdet Neuwirth Tibor református lelkész; az ifjúsági alkalom vezetője Szabó László református lelkész.

Január 25., szombat: Együtt… Krisztushoz tartozunk. Evangélikus templom (Lebstück M. u. 38.)

Igét hirdet Legeza József görög katolikus parochus.
Hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1–17 alapján.