Örömünnep a Kertvárosban

  •  
  •  
  •  

2011. június 19-én 11 órakor, az Újpest-Kertvárosi Szent István Templomba újmisére hívott minket a harang. A templom színültig tele volt, hiszen Molnár Miki itt nőtt fel közöttünk, és itt tett sokat már fiatal kora óta. Szinte mindenki ismerte. Kedves , mosolygó lénye, szeretetet sugárzó szeme miatt régóta a szívünkbe zártuk őt.

Újpesten a volt szülőotthonban látott napvilágot. Mivel itt lakott a közelben, előbb ministránsként, majd a ministránsvezetőként végzett oltárszolgálatot. A nap nagy részében itt volt található a templomban, mindig talált elfoglaltságot, csinosította az öreg oltárokat, tisztítgatta a gyertyatartókat, restaurálta a sérült szobrokat, és csak Isten a megmondhatója, hogy még mit tett ez a „ Gyermek” Isten dicsőségére! Ahogy növekedett, egyre komolyabb dolgokat indított útjára. Ilyen volt például az ifjúsági imaórák, a szombat esti zsolozsmázás bevezetése a közösségünkben. Ezek a mai napig működnek…

Nyolcadik éve szervez éjszakai virrasztást. Az idei július1-jén este 9-kor kezdődik és július 2.-án, reggel 7 óráig tart majd. A békéért fogunk imádkozni. A gitáros kórusnak is hosszú éveken át tagja volt. Minden évben tevékenyen részt vett a ministráns táborok életében, szervezésében. Pályi László plébános atya felkérésére megírta a Templomunk című könyvet. Ettől kezdve élete keresés, kutatás, sok-sok utánajárás lett. A mi plébániánk 1947-ben létesült, így kevés feljegyzés volt a templomról az akkori vallásüldözés miatt. Miki könyve által sok minden tudomásunkra jutott, amiről addig csak hézagos ismereteink voltak. A szemináriumi évek alatt is hazajárt, ápolta a kapcsolatot közösségével. Pár hónapja pont a Szentháromságról tartott egy nagyon mélyreható előadást. És – milyenek az Isten útjai – az újmiséje Szentháromság vasárnap volt! Élete jelmondatává választotta: „TÖREKEDJETEK!” (Zsid 12,14) – ez az idézet a Bibliában így hangzik: „Békességre törekedjetek mindenkivel és megszentelődésre, mert e nélkül senki sem fogja látni Istent.” – Ezt az elgondolkodtató útravalót nem csak a mi plébániánknak szánta, de minden újpestihez szólt. Köszönjük, és Isten áldását kérjük szép pályafutásodra. Kívánjuk,hogy  eredményesen törekedj életed során!

Szeretettel lelki barátaid nevében:

Ossó Eta néni


Molnár Miklós
Született: Újpest, 1986. július 20.
Iskolái:
IV. Erzsébet u. 69. Ált. Isk. ( ma: Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium);
Piarista Gimnázium, Vác;
Érseki Papnevelő Intézet, Esztergom.
Papszentelés: Esztergom, 2011. június 18.