Országgyűlési képviselő-választás – 2010

  •  
  •  
  •  

Magyarországon négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, az országgyűlési képviselőkről.
Az országgyűlési képviselő-választás első fordulójára 2010. április 11-én (vasárnap), a második fordulóra 2010. április 25-én pedig kerül sor.
Ön a napokban – 2010. február 8 és 12-e között – kézhez kapja a választói névjegyzékbe történő felvételéről szóló Értesítőt, valamint a képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem kapott.
Amennyiben az Értesítőn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz.
A választói névjegyzék megtekinthető 2010. február 10-étől – február 17-én (szerda) 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Választási Irodájában (Budapest IV. ker., István út 15. – Új Városháza – III. emeleti Tárgyaló)
A névjegyzékkel kapcsolatos kifogások a jegyzőhöz nyújthatók be, 2010. február 17-én (szerda) 16.00 óráig.

 
Mire való az ajánlószelvény?
 
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.
 
Jelöltet úgyajánlhat, hogy az Önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezűleg aláírja, majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.
 
Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március 19-ig történhet.
 
Az ajánlás nem vonható vissza.
 
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
 
 
Mit kell tudni a szavazás helyéről?
 
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
 
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja - a szavazatszámláló bizottság munkájának akadályoztatása nélkül – fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
 
 
 
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?
 
Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz
 
 
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?
 
Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben kérheti, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz.
 
 
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a 2010. február 10. napjától működő Választási Irodát (Budapest IV. ker., István út 15. – Új Városháza – III. emeleti Tárgyaló), vagy keresse fel – a választási jogszabályokat is tartalmazó – a www.valasztas.hu internetes oldalt.
 
 
Kérjük éljen a választójogával!
 
 
 
Dr. Vitáris Edit
jegyző
Választási Iroda vezetője