Országgyűlési Napló

  •  
  •  
  •  

Nemzetközi szerződések, afganisztáni szerepvállalás, Europol, nyugdíjreform. Többek között ezekben a témákban döntött hétfői ülésén a Tisztelt Ház.

Tunézia és az EU kapcsolatát a demokrácia-deficit leküzdésére tett erőfeszítések, a gazdasági integráció és a tudományos, kulturális és szociális együttműködés jellemzik. A szabad kereskedelem feltételeinek megteremtése terén az Észak-afrikai ország rendkívüli előrelépéseket tett az elmúlt években, célja jól érzékelhetően az Európához való felzárkózás volt. Az Unió és Tunézia közötti megállapodást, amelynek célja a rendszeres társadalmi, gazdasági és kulturális párbeszéd, s ennek révén a gazdasági kapcsolatok fejlődését elősegítő légkör megteremtése, 1995. július 17-én írták alá és 1998 márciusában lépett hatályba. Ennek kihirdetéséről határoztak legutóbbi ülésükön a honatyák.Az Országgyűlés módosította a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő  törvényeket is. Selmeczi Gabriella és Mátrai Márta indítványának célja a nyugdíjasok vagyonának, eddigi magán-nyugdíjpénztári befizetéseinek védelme. Ennek érdekében több jogszabály is módosul, lehetőséget teremtve az állam számára a magán-nyugdíjpénztári vagyon kezelésének ellenőrzésére és átvilágítására. Az ellenőrzés biztosítja, hogy a pénztárakból átlépő természetes személyek jogai a bonyolult és önmagában is kockázatos átadási folyamat során nem sérülhetnek. A jogszabályi változások megteremtik a későbbiekben kialakításra kerülő  társadalombiztosítási egyéni számla alapjait: biztosítják ugyanis az ehhez szükséges adatok átadását az egyéni számla vezetéséért felelős államigazgatási szerv részére, és pontosan meghatározzák az egyéni számla tartalmát is.A képviselők módosították a személy- és vagyonvédelemmel, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvényeket. A változtatás mindenekelőtt Magyarország eddig nem teljesített jogharmonizációs kötelezettségeinek végrehajtása érdekében volt szükséges. A módosítás három lényeges elemet tartalmaz. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítja a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, továbbá hozzájárul más súlyos bűncselekmények eredményes üldözéséhez, ezáltal segíti a közrend és a közbiztonság megerősítését. Megszűnik ezen kívül az a kötelező előírás, amely szerint személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet csak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai végezhetnek. A jogharmonizációs kötelezettségen  túl a változtatással javulhat a versenyképességet is, mivel megszűnnek a magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói láncok, ami jelentős mértékben hozzájárul fekete és szürke foglalkoztatás visszaszorításához, amely becslések szerint jelenleg a foglalkoztatottak mintegy a felét érintheti. A polgári célú pirotechnikai tevékenység végzésére jogosító engedély megszerzéséhez pedig a jövőben büntetlen előélet lesz szükséges, amit a bűnügyi nyilvántartási adatokból történő adatszolgáltatással (hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával) kell igazolnia a kérelmezőnek. A T. Ház támogatta a Honvédelmi és rendészeti bizottság indítványát is. Mint az közismert,  az afganisztáni misszió a NATO kiemelten fontos művelete, Magyarország hozzájárulása a feladatokhoz pedig szövetségi kötelmeink teljesítésének egyik legfontosabb eleme. Egy hatékony afgán nemzeti hadsereg létrehozása ugyanis létfontosságú az önálló Afganisztán megteremtéséhez. Ezt tükrözi a NATO Átfogó Politikai-Katonai Stratégiai Terve is, miszerint kiemelt fontosságú feladat az afgán haderő kiképzése. Az ISAF keretein belül ezen célt szolgálja a Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport (OMLT), amelynek feladata az Afgán Nemzeti Hadsereg alakulatainak kiképzésében és felkészítésében való részvétel. A Magyar Honvédség 2009. áprilisától vesz részt ebben a típusú tevékenységben. A tervek szerint 2011 októberéig körülbelül 17 000 főre növelik az afgán nemzeti hadsereg létszámát, ami tovább növeli a műveleti tanácsadó és összekötő csoportok iránti igényt. Mindemellett pedig az Egyesült Államok átszervezi katonai jelenlétét a misszióban, ami pedig az OMLT feladatvállalás amerikai létszámarányának csökkenését eredményezi. Emiatt volt szükség a korábbi Kormány határozat módosítására, amely szerint a korábbi 30 fős létszámhatárt 60 főre kell emelni, és ezzel egyidejűleg a feladat végrehajtásra vonatkozó véghatáridőt 2011. augusztus 31-ig kell meghosszabbítani. A Kabuli Nemzetközi repülőtér működtetésének vezető nemzeti szerepét a Magyar Honvédség vállalta 90 fővel egy éves időszakra.