Orvosok, egészségügyi dolgozók elismerése

  •  
  •  
  •  

Kilencedik alkalommal ítélte oda Újpest Önkormányzata az Újpest Egészségért díjat, amelynek átadását ezúttal is Semmelweis Ignác , a anyák megmentőjeként elhíresült valamint a lelkiismeretesség, a kötelességtudás, önzetlenség máig példaképének tekintett magyar orvos születésnapjához igazítják . A városrész orvosainak és egészségügyi dolgozóinak Semmelweis-napi ünnepségére június 24-én kora délután került sor az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban, ahol kilencen vették át az önkormányzat elismerését, továbbá sokan részesültek Polgármesteri dicséretben, illetve pénzjutalomban. .

Az ünnepség elnökségében dr . Jávor András , a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közigazgatási államtitkára, Nagy István, az önkormányzat népjóléti alpolgármestere, Hajdicsné Pap Anna, a SZEI igazgatója és dr. Bocskai Tamás, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgatója foglalt helyet . A Himnusz eléneklése után dr. Jávor András államtitkár köszöntötte a zsúfolásig telt színházterem hallgatóságát, és köszönetet mondott a meghívásért. Elöljáróban arra utalt, július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja nemcsak az egészségügy, hanem az egész lakosság ünnepe, hiszen a tabáni születésű magyar orvos kora meghatározó egyénisége volt. Felfedezése : a gyermekágyi láz okának meghatározása az antiszeptikus eljárások előnyeinek ajánlása felfedezése a szülészet és a sebészet új útját nyitotta meg, bár az elfogadtatásért hiába küzdött egész életében, csak halála után „fogadta be” az eljárást az orvostársadalom . Semmelweis Ignác a szegények gyógyítója volt, éjjel-nappal, a bécsi közkórházban ,majd a pesti Szent Rókus Kórházban a szülészet főorvosaként önzetlenül gyógyított. Dr. Jávor András ezt az orvosi elkötelezettséget emelte ki és állította példaként a mai kor gyógyítói elé, miközben elismerően és tisztelettel szólt az orvosokról, asszisztensekről, nővérekről, akik lelkiismeretesen végzik munkájuk a nehéz körülmények ellenére. Köszönetet mondott, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője, és jómaga nevében is, hogy Újpesten az egészségügyben dolgozók tudásuk legjavát adják a betegeknek. Az államtitkár úgy vélte: rendkívül nehéz gyógyítási feltételeket megalázó bérhelyzet tetézi, jól tudják ezt az ágazat vezetői. Ezért arra tett ígéretet, hogy mindent megtesznek ennek megváltoztatásáért, a gyógyítók és a betegek érdekében egyaránt .
 
A köszöntőt követően Nagy István Újpest népjóléti alpolgármestere adta át az  Újpest Egészségéért díjat azoknak, akik az újpestiek egészségéért végzett magas színvonalú tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a városrész egészségügyének fejlesztéséhez. Széles körből érkező felterjesztések alapján a képviselő-testület ebben az esztendőben kilenc személyt részesített az elismerésben:  
Újpest Egészségéért díjban részesült:
 Dr. Csimma Éva, a gyermekfogászati ellátás vezető főorvosa
 
1973-ban diplomázott a SOTE Fogorvostudományi Karán. 1981-ben fog-és szájbetegségek, 1985-ben gyermek fogorvosi szakvizsgát szerzett. 1973-től dolgozik a gyermekfogászati alapellátásban, 1978.-óta az újpesti gyermekfogászati ellátásban. Szakorvosi feladatai mellett rezidensképzéssel foglalkozik, szakmai munkája elismeréseként a gyermekfogászat akkreditált gyakorló helyeként működik. 2005. februárjától a gyermekfogászati ellátás vezető főorvosa. Embersége, szakmai munkája példamutató, munkatársai becsülik, a lakosság legnagyobb megelégedésére végzi mindennapi feladatait.
Elhivatottan segíti a szisztémás szűrések menetét, a zavartalan gyermekfogászati ellátást. Az új Gyermekfogászati Központ megvalósulása jelentős részben kitartó munkájának is az eredménye.
 
Újpest Egészséért díjban részesült:
Cselőtei Jánosné, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet gyógytornásza
 
1967-ben végzett az állami gyógytornászképzőben, majd 1983-ban a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen felsőfokú gyógytornász szakképesítést szerzett. 1979. április 1-je. óta dolgozik a Károlyi Sándor Kórházban gyógytornászként. Az I. Rehabilitáción kezdte, majd a Neurológiai osztályon folytatta pályafutását, itt dolgozik napjainkban is.
Főállása mellett 1996-2006-ig a IV. kerületben működő Kontakt- Humán Otthonápolási Szolgálatnál dolgozott, szakmai tudásával és tapasztalatával segítette a betegek gyógyulását. Munkájára nagyon igényes, precíz pontos.
Rendszeresen továbbképzi magát, figyelemmel kíséri a szakmai újdonságokat, változásokat. Mindig kedves, segítőkész, legyen szó akár kollégáról, akár másról, bármely  felelősségteljesen megoldandó problémáról.
 
Újpest Egészségéért díjban részesült:
dr. Dabousné Székelyhidi Julianna, területi védőnő, az Újpesti Lisztérzékenyek Klubjának vezetője
 
1976-ban végezte el a Védőnőképzőt, majd 1982-ben szerezett főiskolai diplomát. 1976-ban kezdett el dolgozni Rákospalotán, 1993-tól Újpesten a Király utcai Gyermekrendelőben folytatta védőnői munkáját.
Napi munkája mellett, 2001-ben megszervezte és azóta vezeti az Újpesti Lisztérzékenyek Klubját, amely nemcsak Budapesten, hanem országosan is egyedülálló.  A csoportot 16 család alapította, mára a tagok létszáma elérte a 350 főt. A legfontosabb céljuk az volt, hogy az érintett családokat megtanítsák a helyes gluténmentes diéta betartására, segítsék ezáltal a minőségi életvitelt. A klub évente többször képviselteti magát az újpesti egészségnapok rendezvényein, rendszeresen tart előadásokat az ország különböző részein működő lisztérzékeny csoportoknak, orvosoknak, szakdolgozóknak. Az állandó médiaszereplésekkel, televíziós műsorokkal, újságcikkekkel szakmai előadásokkal sikerült a háziorvosok, a szakdolgozók figyelmét is felkeltenie a betegség felismerése, diagnosztizálása terén , miközben felvállalta az egyéb táplálékallergiások gondjait is.
Újpest Egészségéért díjban részesült:
Elek Jánosné, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet reuma szakrendelés asszisztense
 
Újpest egészségügyi ellátásában 41 éve vesz részt, a szakorvosi rendelőintézet az első és egyetlen munkahelye. 1969 augusztusáig a bajmegállapító részlegen dolgozott adminisztrátorként. 1969. szeptember hónaptól egy évig a kartonozóban, majd 1970. októbere óta  a reuma szakrendelés asszisztense. Tudását folyamatosan gyarapította, munka mellett végezte el a két éves asszisztensképzés, majd gimnáziumi érettségit tett. 1980-ban fizioterápiás asszisztensi képesítést is szerzett.
A szakrendelésen megforduló betegekkel empatikus, türelmes, segítőkész, amit leginkább az idős betegek nyugtáznak örömmel. Felvilágosítással van segítségükre betegségük, állapotuk könnyebb elviselhetőségében. Az intézet többször kitüntetéssel ismerte el munkáját. 1985-ben főigazgatói, 2006-ban ápolási igazgatói dicséretben részesült. Egész munkáját, hivatástudat, nagyfokú empátia és segítőkészség jellemzi.
 
Újpest Egészségéért díjban részesült
 Lay György, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet műszaki osztályvezetője
 
1981. június 15-től dolgozik a kórházban, műszaki osztályvezetőként. 1982-ben üzemmérnöki,1993-ban kórháztechnológia, kórház üzemeltetés szaküzemmérnöki, 2000-ben az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán építészmérnöki képesítést szerzett. Az önkormányzat Műszaki Osztályán szerzett tapasztalatok után választotta az egészségügyi területet. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet akkor még több telephelyes, közel 600 ágyas fekvőbeteg ellátó osztályokat, szakrendelőt, és a háziorvosi szolgálatot is magába foglaló intézmény volt. Ennek minden problémáját és az itt dolgozó műszaki és egészségügyi szakemberek sajátos igényeit gyorsan megismerte és elfogadta.
Részt vesz a napi feladatok megoldásában, tervezői tevékenysége, nagy gyakorlata jegyeit is magán viseli a Kórház minden telephelye. Nagy figyelmet szentel arra, hogy a műszaki feladatok megoldása során a napi gyógyító munka a legkisebb hátrányt szenvedje el és a betegek számára a legelőnyösebb megoldásokra törekszik.
.
Újpest Egészségéért díjban díjban észesült
 
 Nemeskéri Lászlóné, KONTAKT HUMÁN otthoni szakápolás vezetője
 
Az  elsők között alapította meg  1994-ben az otthoni szakápolási szolgálatot Újpesten. A szakápolás keretén belül főleg a sebkezelés, sebellátás, gyógytorna szerepel. Öt éve fejezte be egészségügyi főiskolai tanulmányait, ahol diplomás ápolói végzettséget szerzett. Azóta is igyekszik szaktudását bővíteni, rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon, továbbképzéseken. Az orvosok, főleg a háziorvosok nagy bizalommal fordulnak hozzá, mivel tudják, hogy betegeik ellátását jó szakemberként és szervezőként megoldja. A betegekkel, családtagjaikkal kapcsolata kiváló, mindig nagy türelemmel és szeretettel hallgatja meg őket. Több évre visszamenőleg is emlékszik a betegekre és eseteikre. Munkatársait szereti, velük szemben is mindig megértő, segítőkész, önzetlen. Az otthoni szakápolásban eltöltött 16 év is bizonyítja fáradhatatlanságát, igyekezetét, hogy az újpesti betegek megfelelő ellátást kapjanak állapotuk javulásához, a  gyógyulásához.
 
Újpest Egészségéért díjban részesült
 
Dr. Novák Károly, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet szülész nőgyógyásza
 
Egészségügyi pályafutását 1962-ben medikusként kezdte a Károlyi Sándor Kórházban. Első munkahelye is a Kórház szülészet –nőgyógyászat osztálya volt.
Kezdetben segédorvos volt, majd végigjárva az orvosi életpálya lépcsőit jutott el az osztályvezető főorvosi beosztásig. Nehéz út vezetett idáig. Szakmai gyakorlata és a gyógyítás melletti elkötelezettsége miatt közel negyven évig állt szó szerint éjjel-nappal osztálya és a betegek rendelkezésére. Több évtizedes munkássága során közel háromezer újszülöttet segített a világra. Nevéhez fűződik Budapesten elsők között létrehozott Menopauza Szakambulancia megteremtése, mely a változó korban lévő nők életminőségét javítja. A Szakorvosi rendelőben a mai napig segíti a hozzáforduló betegeket. A menopauza tanulmányozása során vált világossá számára, hogy az osteoporosis (csontritkulás) kérdésével is foglalkoznia kell, ezért a szakrendelést kiegészítette ezzel a szakterülettel is. Munkássága során nagy gondot fordított a prevencióra.  Az eltelt évtizedek alatt felvilágosító előadások sorát tartotta a legkülönfélébb intézményekben, vagy civil szervezeteknél, hazai és külföldi tudományos ülések rendszeres résztvevője,több szakmai szervezet megbecsült tagja. Örömmel látta el évekig elnöki tisztségét az Új Generációért Alapítványnak, melynek legfőbb célkitűzése a gyermekek világra jövetelének támogatása.
 
Újpest Egészségért díjban részesült
 Dr. Schodits Gertrúd, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet röntgen szakrendelést vezető főorvosa
 
A Kanizsay Dorottya Gimnáziumban érettségizett, és ezt követően 3 évig a Koltói Anna Kórházban adminisztrátorként dolgozott. Ez idő alatt döntötte el, hogy jelentkezik az orvosi egyetemre. Az egyetem elvégzése, 1972. –óta  dolgozik a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Röntgen osztályán. Végigjárta a hierarchia lépcsőfokait,  tanuló orvosból a Szakrendelő vezető főorvosi státuszig jutott. Baleseti sebészeti ügyeletben rendszeresen részt vesz. Harminc éven át a Magyar Vöröskereszt aktivistája volt, melyért kitüntetésben részesült. A MOK alapító tagja. Kapcsolata egyéb szakrendelések dolgozóival kollegiális és korrekt. 40 éves folyamatos megbízható felelősségteljes az orvosi hivatása. Az újpesti betegek ellátásában végzett munkája kimagasló.
 
Újpest Egészségéért díjban részesült
dr. Tausz István, a Galopp u. 6. szám alatti háziorvosi rendelő gyermek háziorvosa
 
1981-ben kapott diplomát a SOTE-n.  Kezdettől fogva a gyermekgyógyászat érdekelte, emellett kötelezte el magát. Tisztában volt azzal is, hogy nemcsak a kis betegekkel kell majd foglalkoznia, hanem, a szülőket is meg kell győznie az általa javasolt gyógymódok betartásáról. Már egyetemi évei alatt bekapcsolódott a gyermekgyógyászat elméleti tanulmányozásába. Első munkahelye az 1-es számú Gyermekklinika volt, ahol közel tíz évig gyógyított. Úgy gondolta, hogy közvetlenebb kapcsolatot tud kialakítani gyermekekkel és családjaikkal, ha körzeti orvosként helyezkedik el. 18 éve van jelen a káposztásmegyeri gyerekek életében. Egy nemzedék nőtt már fel féltő gondoskodása mellett. A doktor úr mindig a gyerekek érdekeit tartja szem előtt. A gyerekek bizalmát is kiérdemelte személyiségével. Nem zárkózik el az alternatív kezelésektől sem, de csak akkor, ha annak már tapasztalta egzakt gyógyító hatását is. Szakterülete a vesebetegségek kezelése és a csecsemőtáplálás, de vállalja a  rezidensek képzését is.
 
A díjak átadását követően dr. Bocskai Tamás ,  a Károlyi Sándor Kórház-és Rendelőintézet főigazgatója köszöntötte az egybegyűlteket és mondott köszönetet a kórház és a rendelőintézet egységeiben dolgozók helytállásáért, áldozatos munkájáéert.. Utalt – többek között -az államtitkár úr megállapítására, hogy Semmelweis Ignác élete a mai napig annak is példája, hogy olykor micsoda harcot kell vívni egy egyszerű tény elfogadtatásáért. Példaként említette az újpesti kórház egy korábban hozott szakmai döntést követően igen rossz helyzetbe került, fizetési gondjai időről-időre a működőképességet veszélyeztetik. Ennek ellenére az egészségügyi dolgozók hivatástudatukkal évről-évre bizonyítják, hogy szükség van a kórházra, életképességét is alátámasztják ezzel. Semmelweis Ignác harcából kell erőt merítenünk- hangsúlyozta a főigazgató, ugyanakkor kifejezte reményét arra, hogy mindez- sokak akarata és tevékenysége nyomán megváltozzon . 
Az ünnepség következő részében Nagy István alpolgármester adta át Újpest Önkormányzata által odaítélt elismeréseket. Az egészségügyben kifejtett magas színvonalú munkáért a  Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 43 dolgozójának, és a Szociális és Egészségügyi Intézmény 15 dolgozója részesült polgármesteri dicséretben, majd Hajdicsné Papp Anna , a SZEI igazgatója adsott át jutalmakat, mondott köszönetet az intézményben dolgozó kollégáknak helytállásukért.
A jutalomban részesülőket köszöntő  sok-sok taps után , az újpesti Semmelweis -napi ünnepség befejezéseként Nagy István, Újpest alpolgármestere mondott zárszót . Elöljáróban az önkormányzat nevében köszöntötte az egészségügyi és szociális intézmények munkatársait és kiváltképpen a díjazottakat. Majd arról szólt: különleges és talán fordulópont is ez a nap, hiszen még sohasem volt egyszerre ilyen nagy a feszültség, a kiábrándultság,a reménytelenség, ugyanakkor ilyen felfokozott a várakozás az egészségügyben mint most. Ilyen mélyponton még soha nem volt a hazai egészségügy, ilyen hatalmas adósságokat nem görgettek maguk előtt az intézmények, ennyire keveset még nem ért a dolgozók fizetése- sorolta a szónok. Nagy István úgy vélte: ugyanakkor még soha nem került ilyen kézzelfogható közelségbe a mély és gyökeres változás lehetősége , az átélt csapások a magyarban sohasem a kétségbeesés, sokkal inkább a túlélés ösztöneit növelik. Ezen túlmenően az új kormány a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához , a kultúra, az oktatás és a szociális ügyek mellé rendelte az egészségügyet, vagyis a nemzet fennmaradásának, megerősödésének, szellemi-lelki egészségünk részeként tekint az egészségügyre. Az egészséges, kiegyensúlyozott, képzett, szellemileg nyitott közösség az érdekünk- hangsúlyozta Nagy István ,-Mostantól jó okunk van arra, hogy felelősen, együtt érzően és önzetlenül tevékenykedő egészségügyi dolgozókra ne csak a piros betűs ünnepek alkalmából jusson figyelem, hanem egész évben élvezzék a megbecsülést – mondta zárszavában az alpolgármester.
Az ünnepséget fogadás zárta. ( A díjazottak méltatásánál a felterjesztésekből idéztünk ).