Őszi közgyűlés II.

  •  
  •  
  •  

(Folytatjuk a testületi ülésről szóló beszámolónkat)

Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) az önkormányzati közoktatási intézmények létszámtúllépéséről nyújtotta be előterjesztését. A tanév indulásakor több intézményben változtak a létszámok a Káposztásmegyerre költöző családok, a fluktuáció miatt, illetve a létszámot a sajátos nevelési igényű tanulók is befolyásolják.

Pajor Tibor (Jobbik) úgy vélte, a létszámtúllépés nem feltétlenül szolgálja azon gyerekek érdekét, akik nehéz körülmények közt élnek, vagy problémás családi háttérrel rendelkeznek. Az alpolgármester erre azt válaszolta, hogy a szülőnek joga van iskolát választani, s az iskola sok esetben nem teheti meg, hogy az új tanulót máshová irányítsa. Gyakran a tanulási folyamat során derül ki a diákról, hogy sajátos nevelési igényűvé vált, s az ilyen tanulónál fontos szempont, hogy a megszokott közösségben maradhasson. Végül 28 igen, 1 nem mellett elfogadták az előterjesztést.
Ellenszavazat nélkül fogadták el az Újpesti Diákösztöndíjak adományozásáról szóló előterjesztést. Az ösztöndíjak elnyerésére pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre 15 pályázat érkezett, 13 a tanulmányi, 2 a sport ösztöndíjra, s közülük 10 felelt meg a feltételeknek. Minden pályázó példamutató tanulmányi, vagy sporteredményüket nehéz anyagi körülmények közt érték el. Az idei tanévben Dobor Edina, Dóczy Borbála, Pásztor Alexandra, Rossu Renáta, Rudolf Dániel, Tábori Kristóf, Zelei Barbara, Nagy Bálint és Tóth Zsuzsanna részesült az Ugró Gyula Tanulmányi Ösztöndíjban, Nguyen Anasztázia a Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjban.
Szintén ellenszavazat nélkül döntöttek a képviselők arról, hogy emléktáblát helyezzenek el a Mártírok útján az 1945-ben német hangzású nevük miatt a hazai és a szovjet lágerekbe elhurcolt újpesti lakosok emlékére.
28 igen szavazatot kapott az a javaslat, amely a Civil és a Sport Alapból újpesti alapítványok javára támogatás biztosít.
Ezt követően Nagy István alpolgármester (FIDESZ) három előterjesztését tárgyalta a képviselő-testület. Az önkormányzat kiemelt feladatként kezeli az Újpesten élők élet- és lakhatási körülményeik lakását, létbiztonságuk előmozdítását, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élőkre. Az elmúlt években többször került kiírásra a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló pályázat, melyre a testület idén 5 M Ft-ot biztosított. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság támogatta, hogy 2009. december 1-től kiírják a pályázatot, illetve azt is, hogy azok elbírálására létrejött bizottság elnökévé a Népjóléti Bizottság elnökét, Dr. Hollósi Antalt, két tagjának a fogyatékosok érdekvédelmi szervezetének delegáltját, valamint Kovács Sándor bizottsági tagot válasszák meg. A képviselők egyhangúlag egyetértettek a javaslatokkal.
Az Őszi Fény Gondozási Központ Tungsram utcai telephelyén egy éve 100 %-os kihasználtsággal működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely jövőre nem lesz kötelező feladata az önkormányzatoknak. A szociális szolgáltatás működésének támogatása állami feladattá válik, melyre pályázati forrást jövőre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által fog biztosítani a költségvetés. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag sikeres előminősítést elért pályázó vehet rajta részt, várhatóan három évre megkötött finanszírozási szerződéssel. A testület egyhangúlag támogatta, hogy az önkormányzat részt vegyen az előminősítő pályázaton.
Szintén Nagy István előterjesztése szólt a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosításáról. A fogászati alapellátásban 13 területi ellátási kötelezettségű szolgálat szerepel, melyből orvoshiány miatt hat betöltetlen. Ezek a szolgálatok helyettesítő orvosokkal működnek, azonban egy júniusi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy mivel a helyettesítő orvosok a helyettesítést saját rendelési idejükön belül végzik el, az nem minősül helyettesítésnek, így a folyósított havi fixdíj kifizetése jogtalanul történt. A Közép-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár felkérte a SZEI igazgatóját, hogy intézkedjen a betöltetlen szolgálatok megszüntetéséről és a körzetükben szereplő lakosságszám szétosztásáról a ténylegesen működő szolgálatok között.