Ösztöndíj a felsőoktatásban

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is pályázatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak elnyerésére. Az ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A tavalyi évben a pályázati felhívásra 75 pályázat érkezett (70 „A” típusú és 5 „B” típusú), melyből 3 pályázat nem felelt meg az ösztöndíj elnyerésére vonatkozó szociális feltételeknek, 8 pedig formailag minősült hibásnak. Összegezve, tavaly Újpest Önkormányzata 59 „A” és 5 „B” típusú ösztöndíjra pályázó diákot részesített 5000 Ft/hó önkormányzati ösztöndíjban (minisztériumi támogatással együtt 10000 Ft/fő), a pályázat típusának megfelelő időtartamra.

Idén a 2016-os évre benyújtandó pályázatok leadási határideje november 9. A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és a pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt egy példányban a pályázó által személyesen az Újpesti Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályán kell benyújtani (Budapest, IV. ker. István út 14.I.37.)

Az „A”típusú pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetűek, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra
azok a 2015/2016-os tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek nyújthatnak be pályázatot, akik a 2016/2017 tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni, hátrányos szociális helyzetűek és az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek.

A felhívás elérhető az ujpest.hu-n, az alábbi linken: http://www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/440