Óvodapedagógust keresnek

 •  
 •  
 •  

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda

2 fő óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Óvodapedagógus 
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus, Német nemzetiségi óvodapedagógus,
 • Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nemzetiségi óvodai nevelésben végzett munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Fejlesztőpedagógusi vagy vegyes életkorú csoportban végzett munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felsőfokú képesítés – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • SNI gyermekekkel való foglalkozás – 1 év alatti szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.
Előnyt jelentő kompetenciák:
 • Jó szintű kreativítás, empátiakészség, szervezőkészség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Diplomamásolat
 • Nyelvvizsga bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Újpest Honlap – 2015. április 20.