P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

  •  
  •  
  •  

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére 2014. január 6. napjától pályázatot ír ki.

A támogatás vissza nem térítendő. A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen – vagy törvényesen meghatalmazott képviselő útján – a Szociális Osztály 1042 Budapest, Király u. 12–14. szám alatti épületében – ügyfélfogadási időben – lehet benyújtani. A pályázati nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztályon, valamint
letölthető honlapunkról (www.ujpest.hu). A hiányosan benyújtott és a pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolt, valamint a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos
hiánypótlásra nincs lehetőség.
Részletes pályázati feltételekről felvilágosítás személyesen – ügyfélfogadási időben – a Szociális Osztályon vagy a 231-3178-as telefonszámon kérhető, illetve a részletes pályázati feltételek a honlapon (www.ujpest.hu) megtalálhatók.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. február 28.
A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázókat az önkormányzat írásban értesíti.
Nagy István alpolgármester