Pállya Celesztin emléke

  •  
  •  
  •  

Osztályunk abban a megtiszteltetésben részesült, hogy osztályfőnökünk, Erika néni tavaly elballagott nyolcadikosaitól átvállalhattuk híres 20. századi festőművészünk, Pállya Celesztin, Újpest díszpolgára sírjának gondozását.

Október végén látogattunk el először a Megyeri temetőbe. Előtte már osztályfőnöki órán beszélgettünk a művész munkásságáról, életéről.

Elhatároztuk, hogy havonta, kéthavonta rendbe tesszük a sír környékét, leseperjük a tetejéről a faleveleket, friss virágot viszünk, és ilyenkor mécseseket gyújtunk, emlékezve rá. Halottak napjára iskolánk tantestülete és diákközössége nevében koszorút helyeztünk el a síremléken.

Osztálytársunk, Dani, kutatómunkát folytatott, s meglepetésünkre egész kiselőadást tartott Pállya Celesztinről. Megtudtuk, hogy a művész részt vett Feszty Árpád körképének, a Magyarok bejövetelének megalkotásában, készített fametszeteket, kőfaragásokat is. A híres bécsi akadémián tanult, később Münchenben, majd Budapesten, Benczúr Gyula mesteriskolájában folytatta tanulmányait. Országszerte voltak kiállításai, több magyar és külföldi díjat is nyert. A festészeten kívül foglalkozott még hegedűkészítéssel és különböző mechanikai problémák megoldásával. Volt lakóhelyein, Újpesten és Nagymaroson is neveztek el róla utcát. Korának polihisztoraként tartották számon.

Hagyatékának egy részét lánya Újpest Önkormányzatának adományozta, festményei a polgármesteri hivatal több helyiségét is ékesítik.
Karácsony előtt ismét kimegyünk a temetőbe, mert Pállya Celesztin művészetét tiszteljük, emlékét tovább őrizzük:

Tóth Dóra és Rákóczy Flóra, 5. b
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola