Pályázat igazgatói referens munkakörbe

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye pályázatot ír ki igazgatói referens munkakör betöltésére. A “közzétételi adatlap” részletes információit honlapunkon olvashatják.

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Közzétételi adatlap adatai
I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma: 2008. április 8.
 
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve: Bolyán Péterné
 
3. A közzétételi adatlap – munkáltató által képzett – iktatószáma: 462/2008.
 
4. A munkáltató megnevezése: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye
 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre: Dr. Molnár Szabolcs igazgató
 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 1048 Budapest, Bőrfestő utca 1-3.
 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail címe, telefonszáma: Bolyán Péterné, 0620/935-3539
 
 
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. A munkakör megnevezése: igazgatói referens
 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése:
 
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető):
 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül:
 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: titkárság
 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. 05. 01.
 
7. A jogviszony időtartama: határozatlan
 
8. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama:
 
10. A munkavégzés helye: 1048 Budapest, Bőrfestő utca 1-3.
 
11. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: az igazgató munkájának segítése; teljes körű irodai adminisztráció; ügyintézés; operatív jellegű, napi szintű problémák megoldása; kapcsolattartás az intézményekkel; nyilvántartások, kimutatások, készítése és kezelése; jelentések, prezentációk készítése
 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: a Kjt. keretein belül megállapodással
 
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: egyetemi/főiskolai végzettség, felhasználói szintű számítástechnikai és gépírástudás
 
14. A munkakör betöltéséhez előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga
 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai rendszerismeret: magas szintű Word, Excel, Outlook, Power Point
 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa:
 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje:
 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat:
 
19. Egyéb előnyök a munkakör betöltéséhez: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat
 
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: határozottság; precíz, önálló, pontos munkavégzés; nagyfokú rugalmasság, munkabírás; jó kommunikáció, és szervezői képesség
 
 
III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma: 2008. 04. 11.
 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, számítógépes tudást igazoló iratok másolata, erkölcsi bizonyítvány
 
3. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 29-ig postán
 
4. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Újpesti Gazdasági Intézmény címére történő megküldésével, hivatkozással a munkakör megnevezésére
 
5. A pályázat benyújtásának feltételei:
 
6. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. 04. 30.
 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje: munkáltatói mérlegelés eredménye
 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül): Újpest TV – Képújság, www.ujpest.hu, 2008. 04. 11-től 04. 25-ig
 
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-mail címe:
 
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: Bolyán Péterné, tel.: 0620/935-3539