PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  •  
  •  
  •  

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki a fiatalok garzonházában lévő “fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden olyan – 35. életévüket be nem töltött – fiatal házaspár (házaspár alatt a továbbiakban a közjegyzői okirattal igazolt élettársakat is érteni kell), akik a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan rendelkeznek az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel, és a házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással. A megpályázható lakások:

Blaha L. u. 9. fszt. 3. – összkomfortos, 31 m2 alapterületű

Blaha L. u. 9. I/30. – összkomfortos, 36 m2 alapterületű

Blaha L. u. 9. III/46. – összkomfortos, 29 m2 alapterületű

Blaha L. u. 9. III/49. – összkomfortos, 32 m2 alapterületű A lakások megtekintésére a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül, hétfőtől péntekig 1100-1430 óra között van lehetőség. A megadott időtartamon túli megtekintéshez a gondnokkal történő előzetes időpont-egyeztetés szükséges (tel.: 06/30 996-6009).

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp., IV. ker., István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu-ról. A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Bp. IV., István út 14. fszt. 4. szám alatt). A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2014. június 18., 16 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bírálja el, a polgármester javaslata alapján. A bizottság döntése kiterjed a pályázat kihirdetése és a pályázat elbírálása között megüresedő lakások bérbeadására is.

A pályázókat az önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2014. május 12.

Budapest IV. Ker. Újpest Önkormányzata