PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  •  
  •  
  •  

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
/ Budapest, IV. Kerület István út 14. /
e l a d á s r a meghirdeti:
Budapest, IV. kerület Árpád út 8.-12. szám alatti, V. lépcsőház VI. emelet 1. szám alatti helyiséget.
A pályázati felhívást a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994. (V.4.) számú rendelete – mely a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szól – szerint tesszük közzé.

Pályázatot benyújthat bármely a jogszabályok szerint magyarországi ingatlan tulajdonjogának megszerzésére jogosult magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
 
Az ingatlan adatai: 1040   Budapest, Árpád út 8-12., V. lépcsőház 6. em. 1.
Helyrajzi szám: 70347/A/121
Tulajdonos : IV. Kerületi Önkormányzat
Alapterülete: 21 m2
Épület építési éve : 1930
A helyiség egy helyiségből álló, komfort nélküli. 
A helyiség megtekintéséhez a kulcs átvehető a Polgármesteri Hivatal Helyiséggazdálkodáson Bp. IV. Ker. István út 14. I. 37.
 
A licitálás alapjául szolgáló kikiáltási ár: 1.900.000 Ft,
azaz: Egymillió-kilencszázezer forint.
Letétbe helyezendő pályázati díj összege: 190.000 Ft azaz: Százkilencvenezer forint.
 
A pályázati díjat a pályázónak pályázata benyújtásakor be kell fizetnie a Polgármesteri Hivatal pénztárába.   Pénztár nyitvatartási ideje:      hétfő     14 –17 – óráig
                                                                     szerda 10 – 13, 14 – 16-óráig
                                                                      péntek   9 – 12 – óráig
A nyertes pályázó esetében a pályázati díj a vételárba  beszámításra kerül, míg a nem nyertes pályázók részére a pályázati díj az eredmény megállapításától számított 15 napon belül visszafizetésre kerül.
 
A pályázati tárgyaláson a licitálás a vételár összegére történik.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
 
 
 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 04. (péntek) 12 30 óra
 
Helye : Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba.
 
Pályázati tárgyalás időpontja: 2008. július 07. 10 00 kor.
Helye : Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Budapest, IV. Ker. István út 14. sz. I. em. 37-es szoba.
 
Eredményhirdetés időpontja: 2008. július 07. a pályázati tárgyalás
 befejeztével azonnal.
 
A pályázat benyújtásának módja, feltételei:
1.) A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani.
 
2. ) A pályázatot tartalmazó borítékban elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell :
 a., a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és    telefonszámát,
 b. a megpályázott helyiség pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltüntetett egyéb azonosító adatait,
c., a pályázó cégszerű aláírását,
 
A pályázó tudomásul veszi, hogy az eredmény hirdetést követően 15 napon belül köteles az adás-vételi szerződést a Polgármesterrel megkötni. A vételárat a vevő a szerződés megkötésekor köteles egy összegben megfizetni.
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a 231-3138 –as telefonszámon.
                                              
Budapest, 2008. június 17.
      
 
Dr. Trippon Norbert
alpolgármester