PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  •  
  •  
  •  

A támogatás összege maximum 30 ezer forint lehet, leghosszabb időtartama hat hónap.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a 25/2009. (X.01.) számú Önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek támogatására.

A pályázaton azok az újpesti magánszemélyek vehetnek részt, akik 2008. szeptember 1. napját megelőzően újpesti lakásuk megvásárlására vagy felújítására jelzálog alapú lakáshitel szerződést kötöttek, és az a pályázat benyújtásáig nem került felmondásra.

Az Önkormányzat által folyósított támogatás havi összege legfeljebb 30.000,- Ft lehet, maximum hat hónapon keresztül. A támogatás vissza nem térítendő. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a rendelet szerinti támogatásban korábban már részesült, valamint egy hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartásban élő személyek részére csak egy támogatás állapítható meg.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertető és a pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu –ról.

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Budapest IV. ker. István út 14. fsz./4.).  A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79).

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2011. augusztus 15. 16:00 óra. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 45 napon belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítéléséről, a támogatásban részesített pályázók köréről, valamint a támogatás mértékéről és időtartamáról. A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

Budapest, 2011. július 12.
                               

 Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata