•  
  •  
  •  

Ismét ülésezett a Tisztelt Ház. A honatyák keddi ülésnapjukon módosították az államháztartási törvényt, az SZJA törvényt, de döntéseket hoztak a veszélyes anyagok nemzetközi és belföldi szállítmányozásával kapcsolatban is. Fontos, hogy változott a BTK is. Mostantól bűncselekménynek számít például a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés.

A képviselők módosították az SZJA-törvényt és változásokat fogadtak el az államháztartási törvényben is. Mint ismeretes, a közpénzekkel való átlátható, felelős és hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében az Országgyűlés 2010 folyamán kiemelten fontos szabályokat iktatott be, amelyek lehetőséget teremettek az állami alapítóval működő – tehát potenciálisan közpénzekkel gazdálkodó – alapítványok, közalapítványok szükség szerinti átalakítására, vagy megszüntetésére. A kormány az egyes megszűnő alapítványok, közalapítványok feladatainak ellátásával – így a hazai forrású oktatási, szociális és ifjúsági, valamint társadalmi felzárkóztatási és egyházi célú támogatások kezelésének jelentős részével – a Wekerle Sándor Alapkezelőt bízta meg, illetve közhasznú, kiemelkedően közhasznú non-profit gazdasági társaságot hozott létre. A jogszabály-módosítás ebben a körben a jelenleg is adómentesen adható juttatások (ösztöndíj folyósítások) adómentességének fenntartását célozza, így annak költségvetési hatása nincsen.
Az új törvény egyértelműen rögzíti továbbá, hogy ha az állami alapító által létrehozott szervezet megszűnt vagy az alapító jogainak gyakorlására kijelölt személy meghalt, az alapítvány vagy közalapítvány felett az alapító jogokat a Kormány által kijelölt miniszter, az erről szóló döntés meghozataláig a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja.
A sportolókhoz hasonlóan a tudomány nemzetközi szinten kiemelkedő szereplőit is el kívánja ismerni a jogszabály, ezért a Nobel-díjjal és az Európai Descartes-díjjal párhuzamosan a „Brain Prize”-díj is adómentes lesz.

***


Magyarország 2004. május 4-én csatlakozott az úgynevezett ADN Megállapodáshoz, amely a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállítását szabályozza. Az ehhez kapcsolódó szabályzat és mellékletek kihirdetéséről szóló törvényt fogadta most el a T. Ház.  A törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.
A módosításokkal korszerűbbek lesznek a biztonsági előírások a veszélyes áruk belvízi szállításában, valamint nagyobb lesz az összhang egyéb közlekedési alágazatok vonatkozó szabályaival.
A belvízi szállítási szabályokhoz hasonlóan módosult a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) is, amely a veszélyes anyagok nemzetközi vasúti fuvarozását szabályozza.

***


Módosult a BTK is. A Kormány a költségvetés védelmének minden eddiginél nagyobb jelentőséget tulajdonít.
A módosító javaslat két új tényállással, a költségvetési csalással és a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaéléssel egészítette ki a Btk.-t.
Költségvetési csalást az követ el a törvénymódosítás szerint, “aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy a büdzséből származó pénzeszközök vonatkozásában a valós tényt elhallgatja, mást tévedésbe ejt, illetve tévedésbe tart; aki költségvetési befizetéssel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, valamint költségvetésből származó pénzeszközt a jóváhagyott céltól eltérően használ fel.” Ezt kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a kormány, a kár mértékének függvényében.
A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés tényállása szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, “aki társadalombiztosítási ellátás, illetve az államháztartás alrendszereiből jogszabály alapján nyújtható pénzbeli vagy természetbeni juttatás megszerzése vagy megtartása céljából mást tévedésbe ejt, tévedésben tart vagy a valós tényt elhallgatja és ezzel kárt okoz.” Korlátlanul enyhíthető viszont annak a büntetése, aki a kárt a vádirat benyújtásáig megtéríti.

***


Elfogadták a világörökségről szóló törvényjavaslatot is. A világörökségi helyszínek kulturális és természeti értékeinek megóvása, fenntartása, bemutatása és a jövő nemzedékek számára történő átadása kiemelten fontos társadalmi érdek, mindezek mellett a vonatkozó UNESCO egyezmény szellemében nemzetközi kötelezettségünk is. Annak érdekében, hogy a nemzetközi szempontból is kiemelt értékeket hordozó helyszínek megőrizhessék és fenntarthassák örökségüket, szükségessé vált egy önálló, a világörökségi helyszínek speciális státuszára és különbözőségeire is figyelemmel lévő törvény megalkotása. (Eddig három állam, a Dél-Afrikai Köztársaság, Románia és Olaszország alkotott külön jogszabályt a világörökségi helyszínek megőrzésére.)
A világörökségi törvény három lényeges elemet tartalmaz, amelyek szerint a világörökségi és a világörökségi várományos területekre el kell készíteni a világörökségi kezelési terveket, a világörökségi területeken újra kell szervezni a világörökségi kezelő szervezeteket (világörökségi gondokságokat), és az államnak pénzügyi forrásokat kell biztosítania a világörökségi területek értékmegőrzésére és értékalapú fejlesztésére.
A tervezet hatálya a Világörökség Bizottság határozata alapján a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező helyszínekre, és azok esetleges védőövezeteire terjed ki. Ezek Budapesten a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, továbbá Hollókő ófalu és táji környezete, az Aggteleki-karszt és a Szlovák–karszt barlangjai, az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, a Hortobágyi Nemzeti Park, a Puszta, Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője, Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, valamint a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj.