Partnerségi egyeztetés Újpestről

  •  
  •  
  •  

Budapest Főváros Önkormányzata megkezdte Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti egyeztetési eljárását.

A készülő településrendezési eszköz módosításáról szóló előzetes tájékoztatás a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a Budapest Portálon a Közérdekű adatokTájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján  megtekinthető.

A tervmódosítással kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani 2013. október 1-től – 2013. november 1-ig

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezeljük.