Példa az utókornak

  •  
  •  
  •  

Szimbolikus időpontot választva, április 5-én, Új-Megyer község testületének 171 évvel ezelőtti megalakulására is emlékezve, adta át a Semsey Aladár Újpesti Életműdíjat Derce Tamásnak, a városrész rendszerváltozás utáni, húsz éven át hivatalban lévő polgármesterének Wintermantel Zsolt polgármester. Az Ady Endre Művelődési Központ színháztermében megtartott ünnepségen több száz vendég ünnepelt: közéleti szereplők, a civil szervezetek képviselői, az egyházak vezetői, továbbá művészek, intézményvezetők és a hivatal dolgozói. Az ünnepi köszöntőben Wintermantel Zsolt úgy fogalmazott: „Ez az elismerés azért nagyon fontos sikere a mai 21. századi újpesti közösségnek, mert az újpestiek kezdeményezésére jött létre.”

Dr. Derce Tamás, Újpest korábbi polgármesterének méltatásában az eltelt húsz esztendő érdemeit idézhették fel a jelenlévők. Lehetőség nyílt a történelmi párhuzam felvázolására is. Derce Tamás és az életműdíj elnevezésére választott legendás 20. századi előd, dr. Semsey Aladár polgármester ugyanis egyaránt megélt sorsfordító időket.

Wintermantel Zsolt polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte: az újpesti közösség nagy sikerének tarja a díj megalapítását és odaítélését. „Büszke vagyok az újpestiekre, mert személy szerint nagyon fontosnak tartom megbecsülni azokat, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be Újpest fejlődésének előmozdításában, a város hagyományainak megőrzésében”– emelte ki. „A Semsey Aladár Újpesti Életműdíj első díjazottja, Derce Tamás 20 éven át vezette városunkat. 1990-től kezdődően, egy zavaros, ellentmondásos, átmeneti korszakban tudta megőrizni és erősíteni az újpesti közösség öntudatát, összetartozását. Olyan korszakban, amelyben sem a nemzet, sem az ország, sem a főváros nem tudott erős, összetartó közösséggé válni”– tette hozzá a polgármester.

Wintermantel Zsolt utalt arra: Derce Tamás a megalkotott életművéhez híven tovább emelte az újonnan alapított kitüntetés rangját és jelentőségét, hogy az elismeréshez tartozó életjáradékot a Clarisse Újpest Gyermekeiért Alapítvány létrehozására és működtetésére fordítja. Ez jelzi azt is, hogy aktívan folytatja azt az életművet, amelyet Újpestért és az újpesti közösségért polgármesterként megkezdett.

Az életműdíj plakettjét Wintermantel Zsolt, a virágcsokrot egy korábbi munkatárs: Rózsahegyi Zita gondnokasszony nyújtotta át.
Derce Tamás köszönetet mondott azoknak, akik eljöttek az ünnepségre, és azoknak is, akik csak gondolatban tudtak jelen lenni. Mint fogalmazott, tevékenységének méltatását hallva, zavarban van az ünnepléstől, és attól, mi mindent tulajdonítanak személy szerint neki. Úgy fogalmazott: nem mondhatna most sem köszönetet , ha nem lettek volna olyan kollégái, akikkel húsz éven át együtt dolgozhatott. Mert a felsorolt közös eredmények, közös sikerek. Miközben jómaga nem tett mást, mint, hogy szerette azt a várost amiről az élete szólt. Végezetül köszönetet mondott a jelenlévőknek azért, hogy húsz éven át lehetett polgármester.

Derce Tamást vastapssal ünnepelték a jelenlévők. Majd György István főpolgármester-helyettes – a rendszerváltozás utáni évek korábbi kőbányai polgármestere – a más elfoglaltsága miatt távol lévő Tarlós István főpolgármester nevében is köszöntötte az életműdíjas egykori „kollégát.” Utalt többek között arra, hogy pályájukat együtt kezdték, és Derce Tamás húsz éven át ha nem is egyedülálló, de csúcsteljesítményt nyújtott. Derce Tamás mindig tájékozott volt és kiváló közösségformáló erejével összefogta az újpestieket.Az ünnepelt tiszteletére az újpesti Vörösváry Márton, a zágrábi Nemzetközi Hegedűverseny ez évi nagydíjasa, Liszt Ferenc „Elfelejtett keringő”-jét, majd Chopin b-moll szonátáját játszotta, ezúttal zongorán. Dóka Andrea, Babits Mihály „Mozgófényképek” című versét adta elő. Az ünnepséget fogadás zárta, amelyen Wintermantel Zsolt mondott pohárköszöntőt és fejezte ki jókívánságait.