Piacfelügyelőt keresnek

  •  
  •  
  •  

Az újpesti önkormányzat vezetőt keres a Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok élére. Az öt évre szóló megbízásra a pályázatokat 2008. szeptember 15-ig lehet leadni.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata
(1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3143)

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC- ÉS
VÁSÁRCSARNOK FELÜGYELŐSÉGE
(CÍME: 1042 BUDAPEST, ISTVÁN TÉR 12.)
vezetői állására.

Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség,
• 5 év szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
• részletes szakmai önéletrajzot,
• az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok működtetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, s a vezetésre vonatkozó szakmai programot,
• a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezető által ellátandó feladatok: A Piac-felügyelőség alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok szakmai, munkáltatói és gazdasági irányítása.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2008. november 15. – 2013. november 14.)

Az álláshely betölthető: 2008. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 15.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 14.
A pályázatok elbírálása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint történik.