Piacvezetőt keresnek

  •  
  •  
  •  

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok FELÜGYELŐSÉGE vezetői állására.

Pályázati feltételek:
·        szakirányú felsőfokú végzettség,
·        5 év szakmai gyakorlat,
·        büntetlen előélet.
 
Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.
 
A pályázathoz csatolni kell:
·        részletes szakmai önéletrajzot,
·        az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok működtetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, s a vezetésre vonatkozó szakmai programot,
·        a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok hiteles másolatát,
·        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
 
A vezetői megbízás időtartama: 5 év
 
Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 60 napon belül
 
A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személy- és Munkaügyi Irodájának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 60 napon belül
A pályázatok elbírálása a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint történik.