Pirotechnika: Mit szabad és mit nem?

  •  
  •  
  •  

A tűzijátékok biztonságos használatára minden évben fokozottan felhívják a legtöbb fórumon a figyelmet szilveszter közeledtével. Ezek a szabályok szigorúak, mindenkire érvényesek, de épségünket óvják.

Pirotechnikai termék szabályosan csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre – pl.: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezheti. Engedélyt csak olyan forgalmazó kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése!

Szilvesztert követően 5 napon belül kell visszaszállítani a fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. A visszavétel helyéről, időpontjáról a vásárlókat a forgalmazás helyén jól láthatóan tájékoztatni kell.

A pirotechnikai termékek rendkívül veszélyesek is lehetnek, ezért ne vásároljunk illegális árustól, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük.

Magyarországon pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha megfelel az alapvető biztonsági követelményeknek, megfelelőségét tanúsították, és ellátták CE-jelöléssel. A Magyarországon szabályosan forgalmazott pirotechnikai terméknek magyar nyelvű címkével kell rendelkeznie. A címkén fel kell tüntetni többek között a gyártó nevét és címét, EU vagy EGT államon kívüli gyártó esetén az importőr nevét és címét, a pirotechnikai termék nevét, típusát, pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát, a nettó hatóanyag-tartalmát, a felhasználásához szükséges alsó korhatárt, közérthető, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést, – szükség szerint – a minimális biztonsági távolságot.

A pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

– más tűzveszélyes anyaggal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;

– el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;

– lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;

– tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;

– elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;

– a hibás terméket felhasználni tilos és a forgalmazónak kell visszavinni;

– a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem megengedett;

– egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Kérjük, hogy a balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre. A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés és felhasználás eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati és kezelési útmutató elolvasására és a termék a szerinti elműködtetésére.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása összehangolt hatósági intézkedéseket tesz szükségessé, ezért a Rendőrség is fokozott ellenőrzéseket végez az év ezen időszakában.

Forrás: police.hu