Plósz Sándor tiszteletére

  •  
  •  
  •  

A szerény és kötelességtudó jogtudós emberi és szellemi örökségére mától dombormű hívja fel a figyelmet a bíróság épületén.

Augusztus 28-án, vasárnap 10 órakor emléktáblát avattak a IV.-XV. kerületi Bíróság épületének  homlokzatán. A dombormű, amelyet dr. Plósz Sándor jogász, igazságügy miniszter, Újpest díszpolgára emlékére az Újpesti Közművelődési Kör emelt, Újpest Önkormányzata, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Ügyvédi Kamara és magánszemélyek összefogásával valósult meg. A hálás utókor arra emlékezteti a mai kor emberét, hogy dr. Plósz Sándor igazságügy miniszter sokat tett azért, hogy Újpestnek 1900-1909 között helyben legyen járásbírósága.

A dombormű alkotója: Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész. Az emléktáblát Wintermantel Zsolt Újpest polgármestere a város nevében, Dr. Szemán Felicitász a Fővárosi Bíróság elnökhelyettese a bírói szervezet képviseletében, együtt leplezte le. Emlékbeszédet Dr. Mezey Barna professzor,  az ELTE rektora mondott.

Méltó ember, méltó helyre

Dr. Kőrös András, az Újpestért-díjjal elismert, Újpesti Közművelődési Kör ügyvivője, tanácsvezető bíró, Újpest díszpolgára köszöntötte a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság Erzsébet utcai homlokzata előtt megjelenteket: a város polgármesterét, a bírósági -, valamint civil szervezetek tagjait, képviselőket, érdeklődőket. Köszöntötte a Plósz család képviseletében megjelenő dr. Plósz Bélát, a jogtudós a dédunokáját, valamint az ükunokáját, és az alkotót: Mihály Gábort.  

Mint elmondta, a civil szervezet a városrész hajdan élt történelmi személyiségeit felsorakoztató, a jelen figyelmébe ajánlva,  tizenegyedik  emléktábláját avatja. Ám egy kicsiny szervezet erejéből a terv, nem valósulhatott volna meg, ezért többszörös köszönet illeti a segítőket. Az esemény rangját emeli az a tény, hogy az emléktábla az újpesti járásbíróság műemléki elújításban részesült épületén kapott helyet – emelte ki Dr. Kőrös András.

Dr. Mezey Barna jogtörténész professzor,  az ELTE rektora beszédében többek között arra emlékeztetett, hogy  a valódi értékeket,  emlékeket nem mossa el az idő, száz, kétszáz év elmúltával is él közöttünk az, akinek táblát, szobrot állítunk.

Plósz Sándor ugyanis különlegesen tehetséges jogász volt – folytatta Dr. Mezey Barna. Amikor átvette a diplomáját, a bíróságon ügyvédként dolgozott, majd a tudomány választotta. Lehetett volna bíró, de amikor Kolozsvárott megnyílt a második egyetem, s meghívták tanárnak, nem tudott nemet mondani a felkérésre – nagyon helyesen – vélte a szónok.  1881-ben a budapesti királyi tudományegyetemen a kereskedelmi jog tanára lett. Gyakorlatilag munkássága végéig az egyetem professzora maradt.  Három kormányzat időszaka alatt volt igazságügy miniszter. Egész életében az vezérelte, miként lehet a jog uralmát megvalósítani. Kristálytiszta, mindenki számára érthető jogszabályokat alkotott.

A szónok példaként emelte ki Plósz Sándor ama gondolatát, amelyben lejegyezte milyen feltételekkel, milyen nagy körültekintéssel tanácsos nekilátni a törvényalkotásnak. S bár életében több címet, funkciót elhárított, mondván, hogy ő egyetemi tanár, az országgyűlési  képviselőségre azért mondott igent, hogy ott legyen  a saját törvényei vitáján. – Bölcsesség, gondosság, körültekintés jellemezte mindig Plósz Sándor munkáját – emelte ki az ELTE rektora.

Tekintélyét nem szónokló tanárként szerezte, hanem tudása alapján. Jogásznemzedékek nőttek fel példája és tanításai nyomán .
– Méltán hiszem, zárta beszédét Dr. Mezey Barna, hogy a tábla egy nagyszerű embernek állít  emléket.

Az emlékezés virágai
A beszédet követően  Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, valamint Dr. Szemán Felicitász, a  Fővárosi Bíróság elnökhelyettese a bírói szervezet képviseletében leplezte le Dr. Plósz Sándor emléktábláját. Újpest Önkormányzata nevében Wintermantel Zsolt polgármester koszorúzott, és elhelyezte koszorúját az Újpesti Közművelődési Kör, valamint az Újpesti Városvédő Egyesület is.

– B. K


Az újpesti vonatkozás
Plósz Sándor 1846-ban született és 1925-ig élt, 1899-től igazságügy miniszter volt több kormányban. Nagyon nagy szerepe volt az újpesti járásbíróság megszervezésében, ezért a  nagyközség képviselőtestülete Újpest díszpolgára címet adományozott számára. A járásbíróság 1900-1909-ig az újpesti városháza épületében kapott helyett, biztosítva, hogy az újpestieknek ne kelljen peres ügyeikben Vácra utazniuk. Plósz Sándor ugyan nem volt olyan ismert igazságügy miniszter mint például egyik nagynevű elődje, Deák Ferenc, de a modern XIX. századi polgári eljárási, valamint büntető eljárási jog megteremtőjének, nagy kodifikációs alkotások szellemi atyjának tekintik a jogtudósok.
Plósz Sándor korának elvárása nyomán volt ügyvéd, bíró, egyetemi tanár, akadémikus. Nevét márványtábla őrzi az Újpesti Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola falán, az újpesti akadémikusok emléktábláján.