Rendben indult az érettségi

  •  
  •  
  •  

Problémamentesen lezajlottak a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgák hétfőn az újpesti középiskolákban – tudtuk meg a városházán. Országszerte rendkívüli eseményről szintén sehonnan nem érkezett bejelentés.

Újpesten, az újpesti önkormányzat által fenntartott gimnáziumokban közel négyszázan kezdik meg május 2-án az írásbeli érettségi vizsgát, a fővárosi önkormányzat középiskoláinak diákjaival együtt ezres az érettségizői létszám.  Szorítunk, hogy mindenkinek jól kijöjjön a lépés, sikerüljön visszaadni a tanultakat.

Nemcsak az írásbeli érettségi tételek őrzéséről, tárolásáról rendelkező jogszabály szigorú, hanem maga a tételek őrzése is szabályozott módon, ellenőrzött és biztonságos helyen történik.  Valamennyi újpesti középiskola igazgatója, illetve megbízottja, kora reggel, jóval az írásbeli érettségi vizsga megkezdése előtt veheti át az aznapi tantárgy tételeit. Az átadásban a Polgármesteri Hivatal művelődési osztályának munkatársai vannak segítségükre. Mire a maturálók az iskolába érnek, minden készen áll fogadásukra.

A középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor Nemes Nagy Ágnes párbeszédes formájú esszérészletére tett fel kérdéseket. A modern költészet megértésének problémáit taglaló szöveghez 11 feladat tartozott, amelyek az adatok visszakeresésére és a szerzői szándék megértésére is vonatkoznak.

A második részben 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kell megoldaniuk a vizsgázóknak három órában. Az érvelési feladatban az idén egy Szophoklész-idézet kapcsán az emberi természet sokszínűségéről kellett érvelni, a véleményt irodalmi hősök magatartásának bemutatásával alátámasztva. A műértelmezési feladat Móricz Zsigmond A világ végén már szép és jó című novellájának adott szempontú vizsgálatát kérte. Az összehasonlító elemzésben Csokonai Vitéz Mihály Az álom leírása és Petőfi Sándor Az álom… című versének összevetése szerepelt, a költemények címében is szereplő motívum középpontba állításával.

Az emelt szintű írásbeli érettségi négy órában négyféle feladatot tűzött ki a vizsgaleírásnak megfelelően. A 40 pontot érő nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor kiinduló szövege Szegedy-Maszák Mihály tanulmányrészlete volt. A 11 feladat a szöveg megértésén túl nyelvtani (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi (például szerzők, művek, toposzok, ritmusok) ismereteket várt el. A műértelmezési feladat (25 pont) Karinthy Frigyes paródiájának elemzését kérte. A reflektálás egy jelenségre nevű feladatban (20 pont) az olvasói szokások változásáról kellett kifejteni a véleményt. A gyakorlati írásbeliség elnevezésű feladat (15 pont) témája egy hivatalos levél, melyben Az év diákja díjra lehetett felterjeszteni egy iskolatársat.

(képünkön Hirmann László, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatója hozza kezében a tételeket az Új Városházáról)

(un-mti)