Rendvédelmi együttműködés az esélyegyenlőségért

  •  
  •  
  •  

A kisebbségi származású fiatalok integrációját segítő gyakorlatokat bemutató, ezek megosztását szolgáló konferencia valósult meg az Országos Rendőr-főkapitányságon 2013. november 13-án, Egyenlő esélyek a rendvédelemben címmel.

A hosszú távú integrációs irányelvekbe illeszkedő projekt egész napos szakmai fóruma az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Rendvédelmi Kar és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület közös szervezésében jött létre.

A konferenciát Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és Dr. Boda József r. vezérőrnagy, az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke.

A rendezvényt életre hívó rendvédelmi szervek képviselői mellett a Belügyminisztérium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, a Magyar Honvédség, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a civil szférát bevonva pedig az Országos Roma Önkormányzat, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részéről is érkeztek szakmai előadók.

Ahogy azt az országos rendőrfőkapitány elmondta, a rendőrség eddigi, roma integrációt elősegítő munkája példaértékkel bír a magyar közigazgatásban: a szervezet jelentős erőfeszítéseket tesz a roma fiatalok rendőri pályára orientálása érdekében.

Ennek részét képezi egy ösztöndíjrendszer, amelynek keretében a megyei rendőr-főkapitányságok évente pályázatot írnak ki a középiskolás és a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló cigány származású fiatalok részére nyújtható anyagi támogatásra.

A felsőoktatási tanulmányokat érintő támogatás egyben azt is jelenti, hogy a hallgató későbbi friss diplomásként a rendőrségen kezdheti meg pályafutását – ahogy azt a konferencia egyik résztvevője, Báder Gina is tette, aki pénzügy és számvitel szakon szerzett diplomát a Zsigmond Király Főiskolán, és 2013 júliusa óta dolgozik a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságán.

Megfigyelhető ugyanakkor az is, hogy a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szerveknél és a Magyar Honvédségnél több hasonló kezdeményezés született a roma fiatalok toborzásával, pályaválasztásának segítésével kapcsolatban. Így válhatott időszerűvé egy nagyszabású szakmai konferencia az esélyegyenlőség témakörében, amely az eddigiekben kialakult jó gyakorlatok megosztását, valamint a belső normák esetleges módosításairól való egyeztetést segíti.

A rendvédelmi konferenciához hasonló, pályaválasztási esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvések hozzájárulhatnak a szervezeten belül és az azon kívül fennálló előítéletek lebontásához, érintik továbbá az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és szegénység kérdését is. Ahogy az elmúlt időszakban felállított munkacsoportok tevékenysége mutatja, a hivatásos állomány konfliktuskezelési és kommunikációs képzése, a rendőri hivatás vállalásának előmozdítását szolgáló stratégiák kidolgozása, valamint a rendőrség és a roma kisebbség közötti konfliktushelyzetek megelőzésére való törekvés rendőrszakmai alapelvként épült be a mindennapok munkájába.

(police.hu)